« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vodovod Š Lhota,Hostice změna1 situace
|| 545/3
<br> VODOVDD ŠTĚDRÁKOVA LHOTA,HOSTICE
<br> PROJEKTOVANÝ VODOVOD „_._____,a J yo a už" pJA—NJL'Žš-UA' 7M A
<br> r
<br> _.“,'qaqua :) PODLOZENY DlGlTALNl KATASTR
Vodovod Š Lhota,Hostice změna1 ZÚŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br>
Naše č.j.: MUSP 73816/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 66731/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX026G4I0*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 14.07.2020
<br>
<br>
INFORMACE
<br> O NÁVRHU VÝROKU ZMĚNY ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Obec Ruda nad Moravou,IČO 00303313,9.května 40,789 63 Ruda nad Moravou <,>
<br> kterého zastupuje PROJEKTY VODAM s.r.o <.>,IČO 26821443,Galašova 158,753 01 Hranice 1
<br> pověřená k zastupování XXXXXX XXXXXXX
<br> (dále jen "žadatel") podal dne XX.XX.2020 žádost o vydání změny územního rozhodnutí ve
<br> zjednodušeném územním řízení o umístění stavby.Uvedeným dnem bylo zahájeno
<br> zjednodušené územní řízení <.>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1
<br> písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve
<br> znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),zveřejňuje podle § 95 odst.3 stavebního
<br> zákona návrh výroku územního rozhodnutí.V souladu s § 95 odst.5 stavebního zákona mohou
<br> proti návrhu podat účastníci písemně námitky a dotčené orgány výhrady ve lhůtě
<br> 15 dnů ode dne vyvěšení na úřední desce <.>
<br> K námitkám účastníků,kteří souhlasili s navrhovaným záměrem,se nepřihlíží,pokud se
<br> nezměnily podklady pro jejich souhlas.Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí
<br> (odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,úřední dny pondělí a středa 8:00 - 12:00,12:45 -
<br> 17:00,v ostatní dny po dohodě) <.>
<br> Žadatel podle § 95 odst.4 stavebního zákona zajistí,aby informace o návrhu výroku rozhodnutí <,>
<br> včetně grafického vyjádření záměru,byla bezodkladně poté,co jej obdrží,vyvěšena po dobu 15
<br> dnů na místě:
<br> úřední desce O...

Načteno

edesky.cz/d/4033493

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz