« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VO Rejhotice situace 1,2
(155.2.<.>.<.> si „?.<.>.EŽÉŽ
<br> ŠŠŠ.<.>.:-ŽE.<.> Š.<.>.-„
<br> Aši či.A ŠEŠÉŠŠ mm.—m
<br> Ruší.131.2._ ?: mu :: mein:
<br> _ naš.<.> buš *
<br>.9:.;.<.> Ě __„u 8% „3 Ě.: „n.lĚĚn
<br> :.o.—„EE
<br> š; a.: 3.53 Š.- ŠŠŠ.Ššnšn.& E,<,>.<.> 3 „EN :::.žžnmmmxčm
<br> 91:7.<.>.si (n.—Ea <a.Su.<.>
<br> :?: Šin.<.>.čl.„7 mom nl <.>
<br> M\wthňm „.\ NQŠQŘ mwmšw mia-\Uw.:
<br> buš m.<.> ?
<br> c=m & _.Eu
<br> n.Nb
<br> \.<.>
<br> *Ša/ '
<br> EA! *
<br> : -!__„4 * „„ “ :.;
<br> xml: Germinal“ sada./ ___.- „v _.* ' A '
<br> ! ; 1—3- A.tj
<br> „ „._!
<br> * \ _“ ; Skladba výkresů _.\.r 1 2
<br> Pomnw.puhhu pm:—umim „mm.Wuv!
<br> " 42mm warm unm pam.<.> -.a
<br> „.54v,hw.c„wnu Ilhwunikl
<br> *nveuNl umim
<br> mmm wumnmunh mom „Hmm.Wlmnulwuahmmwpůu NtDEAHe'CNE
<br> "_3—1_-_i:_\——_-,I_U ' '"
<br> LEGENM
<br> smwulcl srl-z
<br> an.-M mm menuvm! sne
<br> au emar grub—mu
<br> Ino za nu „AML
<br> “prac—nan | Fam Bam Í
<br> EMONTAS,s.r.o <.>
<br> umu—luh
<br> na:: Award „.<.> a in!? FSC: ři! IJ JC: 5010255!
<br>.umsxnm uni/A
<br> „mm
<br> na: Loučná n\D„ anu Mne/in
<br> ?79 un Dlmuuuc
<br> nm.<.>.nm mmm „„n,- Rejnaiizn.mamma- vo
<br> ] m 05 ZOIQ
<br> omen.nové „duní VD
<br> | ».<.> „au * Axa—jasany Ma.—ML
<br> Nam mu:“
<br> SITUACE 2 — Zájmové území sfavby
<br> nový sm
<br> NM ZA-gglsbšZt 5 :“ aus
<br> Muni; W (amu
<br> :: wm <.>
<br> C.2,b
VO Rejhotice OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 73567/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 21710/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX026FUD0*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 14.07.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> Obec Loučná nad Desnou,IČO 00302953,Loučná nad Desnou 57,788 11 Loučná nad
Desnou <,>
pověřená k jednání XXXX XXXXXXXXX,nar.XX.XX.XXXX,Rejhotice 171,788 11 Loučná nad
Desnou
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 19.02.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> „Veřejné osvětlení"
pod názvem stavby:
<br> Loučná nad Desnou -Rejhotice,rekonstrukce VO
<br> na pozemcích: st.p.27/2,39,58,parc.č.108/1,109,110/1,110/2,137/1,141/1,141/3 <,>
146/1,146/3,147/4,151/7,151/8,151/9,152,160,164/1,164/2,164/5,164/6,164/7,164/8 <,>
165/1,165/4,165/5,174/1,174/2,182,186/9,186/13,194/9,196,217/1,217/2,218,243 <,>
244/1,248/1,249/2,249/3,249/4,249/10,251/1,251/2,251/3,496,557,558/1,572,989/2 <,>
1514/2,1514/20,1514/21,1514/22,1514/23,1514/24,1514/27,1514/38,1514/52,1514/53 <,>
1514/54,1514/55,1514/61,1524,1525/1,1529,1530/1,1530/2,1530/3,1532,1535/1 <,>
1535/2,1535/3,1535/6,1535/8,1535/10,1557/1,1602,1606/4,1606/6,1606/8,1614/2 <,>
1656/1,1656/76,1669/2,1679,1695,1727 v katastrálním území Rejhotice.Uvedeným
dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - veřejné osvětlení.Místo napojení bude z rozvaděče VOZMLD007 (parc.č.1532).Ze
vychází 4 zemní vývody pro nové vedení a 1 nadzemní vedení,z kterého bude napojeno
dosavadní venkovní osvětlení v uličce proti proudu řeky.Dva zemní vývody budou
napájet VO podél hlavní silnice č.44 (Šumperk – Jeseník).Jeden vývod směr Šumperk <,>
druhý směr Jeseník.U silnice budou použita svítidla LED TYTO A 5K7 730- 39W na
stožárech ...

Načteno

edesky.cz/d/4033492

Meta

Stavební informace   Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz