« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MJP č usn 2058 20 prodej p p č 1955 28 v k ú Šumperk
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br> Rada města ze dne 09.07.2020
<br> Číslo usnesení: 2058/20
<br>
<br> Předmět: pozemek parcelní číslo 1955/28 o výměře 164 m2 v katastrálním území Šumperk <.>
<br> Podmínky prodeje:
<br> ▪ účel prodeje: rozšíření zahrady
▪ kupní cena: 400,-Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti
<br> odvodu DPH/
<br> ▪ kupující uhradí správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí
<br> ▪ kupní XXXX XXXX uhrazena do XX dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
__________________________________________________________________________________
<br>
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecních deskách od 14.07.2020 do 30.07.2020
<br>
<br>
2020-07-13T11:42:44+0000
Not specified
MJP č usn 2057 20 prodej části p p č 1240 v k ú H T
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br> Rada města ze dne 09.07.2020
<br> Číslo usnesení: 2057/20
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcelní číslo 1240 o výměře cca 30 m2 v katastrální území Horní
<br> Temenice <.>
<br> Podmínky prodeje:
<br> ▪ účel prodeje: zázemí před garáží,zázemí k rodinnému domu
▪ kupní cena: 300,-Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti
<br> odvodu DPH/
<br> ▪ kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za
zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ kupní XXXX XXXX uhrazena do XX dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
__________________________________________________________________________________
<br>
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecních deskách od 14.07.2020 do 30.07.2020
<br>
<br>
2020-07-13T11:42:31+0000
Not specified
MJP č usn 2056 20 prodej části p p č 921 1 v k ú D T
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br> Rada města ze dne 09.07.2020
<br> Číslo usnesení: 2056/20
<br>
<br> Předmět: část pozemku parcelní číslo 921/1 o výměře cca 5 m2 v katastrálním území Dolní
<br> Temenice <.>
<br> Podmínky prodeje:
<br> ▪ účel prodeje: rozšíření zahrady – náprava skutečného stavu,posunuté oplocení
▪ kupní cena: 300,-Kč/m2 + DPH v platné výši v případě stanovení zákonné povinnosti
<br> odvodu DPH/ v katastrálním území Dolní Temenice <.>
<br> ▪ kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za
zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br> ▪ kupní XXXX XXXX uhrazena do XX dnů ode dne podpisu kupní smlouvy,před podáním
návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br>
<br> Snímek:
<br>
<br>
<br>
__________________________________________________________________________________
<br>
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecních deskách od 14.07.2020 do 30.07.2020
<br>
2020-07-13T11:42:15+0000
Not specified
MJP č usn 2054 20 prodej p p č 1676, část p p č 1686 1 v k ú Bratrušov a část p p č 929 2 v k ú H T
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br> Rada města ze dne 09.07.2020
<br> Číslo usnesení: 2054/20
<br>
<br> Předmět: Pozemek parcela číslo 1676 o výměře 126 m2,část pozemku parcela číslo 1686/1 o
<br> výměře cca 15 m2 v katastrálním území Bratrušov a část pozemku parcela číslo 929/2 o výměře
<br> cca 10 m2 v katastrálním území Horní Temenice za účelem opravy Bratrušovského toku v rámci
<br> připravované stavby „Oprava toku v úseku ř.km 7,386 -7,650,včetně kamenného stupně v ř.km
<br> 7,38“ <.>
<br> Podmínky prodeje:
<br> ▪ kupní cena dle znaleckého posudku
▪ kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu,znaleckého posudku
<br> a správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
<br>
<br> Snímek:
<br>
__________________________________________________________________________________
<br>
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701
<br> Šumperk,Odbor majetkoprávní,vedoucí odboru Mgr.XXXXX XXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXXXXX,referent majetkoprávního odboru,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail:dagmar.vernerova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí <,>
<br> dveře č.514 v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecních deskách od 14.07.2020 do 30.07.2020
<br>
2020-07-13T11:42:02+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/4033476

Meta

Prodej   Prodej   Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz