« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
[ "\ F \
<br> samce jllf44638 snmme gumasa UZAVRENA UZAVRENA l \ z \_ J 1 2 r \ f \ SILNiCE IIII'MGSB SILNICE III1'4463B ZA oací HBABĚŠICE ZA osci HRABĚŠIGE UZAVRENA UZAVŘENA
<br> N Poznámka: Dopravni obsluze bude vjezd povolen v případě,že to povaha stavebních prací dovoli (viz.DZ E13).<.> Uzavřený úsek Vypracoval: Datum:
<br> Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> X E KN E
<br> ___",_ SEKNE.spal.: r.o.III/44638 Hrabeswe - Krasne Hamnmká 11772 00 Olomouc
<br> DIČ: (2252363701 iaIJfax: 585 311 657
<br> Úplná uzavlrka silnice "masa
<br> Přechodné dopravní značení
g3272704 001 001
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 65747/2020
<br> Naše sp.zn.: 60918/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 23.6.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0265F0C*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 11.6.2020 žádost od
<br>
<br> STRABAG a.s.IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/44638 (v úseku mezi
<br> křižovatkami silnic III/44632 a I/11),III/44632 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/44638 a
<br> III/44631),III/44631 (v úseku mezi křižovatkami silnic III/44636 a II/446),II/446 (v úseku od
<br> křižovatky s místní komunikací ul.Uničovská – po křižovatku se silnicí i/11) v k.ú.Hraběšice,k.ú <.>
<br> Rudoltice,k.ú.Nový Malín a k.ú.Šumperk,z důvodu rekonstrukce komunikace – akce:
<br> „III/44638 Hraběšice – Krásné (lom)“ v termínu od 9.7.2020 – do 20.7.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3...

Načteno

edesky.cz/d/3978389

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz