« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AV
||||||||I|lIIlIIIIIIIllllll|||l|ll|||l|ll|l|||||l|l||||l||||l||ll|||l|
<br> “6326/08 U/2020-OSUM Cj.: UZSVM/OSU/GBGB/ŽOZO-OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno V této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabědkamašetkucz <.>
<br> |.Termín konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových stránkách wwwnabšdkamejetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den Halada v „„I/.r ŽÍT.<.>.hod.Konec aukce se stanovuje na den Čóřtioic v „.//.<.>.2l.9.<.> hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Šumperk Kontaktní osobou je Lenka.Mašlejová,tel.: 583 481 127,e—mail: Eenkamaslejovaííš)uzsvm.cz
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkama'etkucz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu článku 5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 1 500 000,- Kč.Kauci lze složit bezhotovostním převodem na účet % 6015-9127761/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do DMJ/943 Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce,a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adr...

Načteno

edesky.cz/d/3978386

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz