« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Vyhlášky č. 5/2020 a 6/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška č. 5/2020, o nočním klidu
1|2
<br>
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.5/2020 <,>
<br> O NOČNÍM KLIDU
<br>
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 18.06.2020 usnesením č.512/20 usneslo vydat
<br> na základě ustanovení § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní
<br> zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a na základě ustanovení § 5 odst.6 zákona č.251/2016 Sb.<,>
<br> o některých přestupcích,ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
<br> „vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Předmět
<br> Předmětem této vyhlášky je stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena
<br> dobou kratší,než stanoví zákon,nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Doba nočního klidu
<br> Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.do 6.hodiny.1
<br>
<br> Čl.3
<br> Stanovení výjimečných případů,při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší,nebo při nichž
<br> nemusí být doba nočního klidu dodržována
<br> 1.Doba nočního klidu nemusí být dodržována v noci z 31.prosince na 1.ledna <.>
<br> 2.Doba nočního klidu se vymezuje od 24:00 do 06:00 hodin v době konání následujících akcí:
• Šumperský majáles (3 až 5 nocí v květnu) <,>
<br> • Den sousedů na Pražské ulici (1 XXX z poslední soboty v měsíci květnu na neděli) <,>
<br> • Slavnosti města Šumperka (noc z pátku na sobotu a následující noc ze soboty na neděli koncem
května,nebo začátkem června) <,>
<br> • Muzejní noc (1 XXX v květnu nebo červnu) <,>
<br> • Divadlo v parku (4 noci od čtvrtku do XXXXXX v srpnu) <,>
<br> • Den zábavy a veteránů v srdci města Šumperka (1 noc ze soboty na neděli v červnu) <,>
<br> • Setkání členů zahrádkářského svazu v zahrádkářské kolonii Vyhlídka (1 noc ze soboty na neděli
v červnu) <,>
<br> • Biograf Láska v zahradě kina (1 XXX v červnu) <,>
<br> • Temenická pouť na Sluneční škole (1 XXX z pátku na sobotu v druhé polovině června) <,>
<br> • Zahájení prázdnin Pod Kaštanem (1 XXX z posledního pátku v měsíci červnu n...
Vyhláška č. 6/2020, o omezení provozování hazardních her na území města Šumperka
1|1
<br>
<br> OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.6/2020 <,>
<br> O OMEZENÍ PROVOZOVÁNÍ HAZARDNÍCH HER NA ÚZEMÍ MĚSTA ŠUMPERKA
<br>
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 18.06.2020 usnesením č.513/20 usneslo vydat v souladu
<br> s ustanovením § 10 písm.a) a d),§ 35 a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 odst.1 zákona č.186/2016 Sb <.>,o hazardních hrách <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
<br>
<br> Čl.1
<br> Účel vyhlášky
<br> 1.Účelem této vyhlášky je omezení společenských rizik a negativních vlivů vyplývající z provozování některých
hazardních her,ochrana sociálně slabých,snadno ovlivnitelných nebo duševně nevyzrálých osob před důsledky
<br> plynoucími z účasti na hazardních hrách a předcházení záporným jevům spojeným s hraním hazardních her,které
<br> ve svých důsledcích mohou vést k narušování veřejného pořádku a ke zvýšení kriminality a k dalším patologickým
<br> jevům ve městě Šumperk <.>
<br> 2.Tento účel je realizován mimo jiné stanovením pouze takových míst,kde mohou být hazardní hry provozovány <,>
aby uvedené negativní důsledky byly v co největší míře omezeny <.>
<br>
<br> Čl.2
<br> Určení míst a času
<br> 1.Hazardní hry,jak jsou definovány v § 3 odst.2 písm.d),e) a f) zákona č.186/2016 Sb <.>,o hazardních hrách <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“),mohou být provozovány na těchto veřejně
<br> přístupných místech:
<br> • 8.května 533/16,Šumperk v k.ú.Šumperk
<br> • Havlíčkova 176/2,Šumperk v k.ú.Šumperk
<br> • Hlavní třída 287/6,Šumperk v k.ú.Šumperk
<br> • Gen.Svobody 20/4,Šumperk v k.ú.Šumperk
<br> • Šumavská 2535/43,Šumperk v k.ú.Dolní Temenice
<br> • Fialova 342/1,Šumperk v k.ú.Šumperk
<br> • 17.listopadu 631/23,Šumperk v k.ú.Šumperk
<br> 2.Na místech uvedených v čl.2 odst.1 této vyhlášky nelze provozovat hazardní hry v čase od 3:00 hodin do 10:00
hodin <...

Načteno

edesky.cz/d/3978383

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
10. 07. 2020
10. 07. 2020
10. 07. 2020
09. 07. 2020
09. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz