« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Pozvánka na 17. zasedání zastupitelstva města dne 18.6.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpis písemných materiálů
Rozpis písemných materiálů pro 17.zasedání ZM dne 18.června 2020
<br>
<br>
Ad 6.Finanční záležitosti
<br>
<br>
<br> FaP 4 – přijetí úvěru – úvěrová smlouva
<br> FaP 5 – rozpočtová opatření
<br>
<br>
<br> Ad 10.Majetkoprávní záležitosti
<br>
<br>
<br> MJP 1 - nabídka ÚZSVM na odkup pozemku p.č.970 v k.ú.Dolní Temenice
<br> MJP 2 - schválení podmínek smlouvy o bezúplatném převodu pozemků p.č.195/1
<br> a p.č.964 v k.ú.Dolní Temenice
<br> MJP 3 - souhlas s postoupením práv a povinností ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní
<br> k bytu v domě nám.Jana Zajíce 13,Šumperk
<br> MJP 4 - žádost o uzavření kupní smlouvy k bytové jednotce v domě Prievidzská 2923/27 <,>
<br> Šumperk
<br> MJP 5 - podmínky zveřejnění záměru města prodat nemovité věci v areálu bývalé textilky
<br> Hedva
<br> MJP 6 - majetkové narovnání vlastnického práva k části pozemku p.č.2047/12
<br> v k.ú.Šumperk
<br> MJP 7 - prodej části st.p.č.54/1 v k.ú.Horní Temenice,dle GP st.p.č.54/1 o výměře
<br> 720 m2 v k.ú.Horní Temenice
<br> MJP 8 - změna usnesení ZM č.76/18 ve znění usnesení ZM č.326/19 – prodej pozemku
st.p.č.21,jehož součástí je budova čp.94 v k.ú.Šumperk (dům.nám.Míru 20)
<br>
<br>
<br> Ad 12.Různé
<br>
<br>
<br> JSDH 1,KRZ 1 - zhodnocení činnosti v oblasti požární ochrany a krizového řízení
<br> za rok 2019
<br> SOC 1 - zpráva o činnosti sociálního odboru za rok 2019
<br> ŽIV 1 - zpráva o činnosti obecního živnostenského úřadu za rok 2019
<br> ŽPR - hospodaření s komunálním odpadem
<br> ŽPR - stav životního prostředí na území města Šumperka v roce 2019
<br>
<br> RUI 2 - Program regenerace MPZ na rok 2020
<br> RUI 3 – přestupní terminál
<br> ŠKV 1 – Nadační fond Centrum bakalářských studií – darovací smlouva
<br> ŠKV 2 – koncepce rozvoje sportu ve městě Šumperku
<br> ŠKV 3 – koncepce udělování Cen města Šumperka od roku 2020
<br> ŠKV 4 - SCR Jeseníky – platba
<br>
<br> 2.místostarosta – delegování do představenstva a dozorčí rady společnosti Servisní
<br> společnost Odpady Olomouckého kraje,a.s <...

Načteno

edesky.cz/d/3940343

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
25. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz