« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Specifikace IS11a Detail - 1.po|ovina _ r \
<br> MK UZAVŘENA MK FDD HDLUBÍM MK Pon HDLuaiM \ VRCHEM UZAVŘENA VRcHEM UZAVŘENA
<br> 1 2 3
<br> MK POD HDLUBÍM VRCHEM UZAVŘENA
<br> Legenda:
<br> ? 32 Trvalé dopravni značení ? 32 Stávající přechodné dopravní značení ? IP10a Nové přechudné dopravní značení
<br> _ Stávající uzavřený úsek _ Nové uzavřený úsek
<br> Vypracoval: Datum: Ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX X E K N E SEKNE.sgul.„ m.|!11 Rapotín Him DI : "322122322 mm
<br> lalJI'ax: 555 311 567
<br> Uzavírka mmm sil.lm :: MK
<br> Přechodné dopravní značení
<br> STAN OVENO ???“ “Whom
<br>.<.>.<.>.<.> nn.-u.<.>.<.>.uuu-.<.>.<.>
<br> ZNAČKA.<.>.<.>.<.> 020 * F 21320
<br>,<.>.<.> -„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „unusuuun
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ÚDBOR DOPRAVY
<br> P*"'>DPFŠ
g3249400
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 51910/2020
<br> Naše sp.zn.: 50297/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 20.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025NKG4*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 15.5.2020 žádost od
<br>
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,IČO: 45274924,Národní 138/10,Nové Město,110 00 Praha 1,kterou
<br> zastupuje SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 ul.Lidická (v místě
<br> okružní křižovatky s ul.Čsl.armády a v místě křižovatky s ul.Jesenická) a na místních
<br> komunikacích ul.Čsl.armády v Šumperku a ul.Pod Holubím vrchem ve Vikýřovicích,z důvodu
<br> rekonstrukce komunikace a vedení objízdné trasy – akce: „I/11 Vikýřovice – Rapotín“ v termínu
<br> od 8.6.2020 – do 21.6.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 19.5.2020 č.j.KRPM-51934-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v ...

Načteno

edesky.cz/d/3884704

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz