« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Úplná uzavírka jednoho směru sil.III/36916 _uI.Temegická v Šumperku;
<br> 1
<br> 2.3 <,>
<br> 6% _ ( F r “1 % _ „;; ' S"—- |||/36916,SIL.III/36916,su.<.> III/36916 u|_.TEMENICKA UL.TEMENICKA UL.TEMENICKÁW „A F7" a „ $% 4-1 ' 3_.( *? % “& gf,_ '- _ \ Být „€: e\v É “i“ - —._ JEDNOSvMERNE JEDNOSMĚRNĚ JEDNOSMĚRNĚ.<.> ' UZAVRENA UZAVŘEN A UZAVŘEN A _4._.J A WHEQNEEDQNEŠ$ f.„ sluilmu $.$< f (5.049 _.f “2393 % _: $% ___.: ;? _ „ w—rr.- ' ; „39 _ <p ___/„,; (u 7 ?.Š * STANOVEN ' 9“ * E h_kJŘ? ŠZDGÍŠ' 2020 I “$$—&' * „„ ZNAČKA 3.5% DATUM 'i' „$ MĚSTSKÝ ÚŘAD ?:; (€:-' i :šrj; '._ _ ŠUMPERK ';“ %? „A *.ODBOR DOPRAVY % Bx ' %> : “* “Sl.- XA „„ ODPIS „ 'ěu _ „ - _ __ „- _ '.*? 1%- :5,%.<.> _ ©et % ©,_ <a? __ fér ao.l:).© „ k % F “ A % \ Fibichova f' *! 61 'C'“ _ „% H - _ 1 %.“ Q? 4 „0 i ; Vypracoval: XXXXXX XXXXX *_ o>).<.> ::.XX mlh Datum: XX.4.2020 3,9 2;- Ě; „,_ $$$ “fit.“ Úplná uzavírka “"i"-19:11 “* sil.III136916 ul.Tememcka v Šumperku <.>
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 2 Olomouc 772 00
g3249400
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 52095/2020
<br> Naše sp.zn.: 50274/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 20.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025NSOG*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 15.5.2020 žádost od
<br>
<br> KAVOPLYN s.r.o <.>,IČO: 27794946,1.máje 4,789 69 Postřelmov
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/36916 ul.Temenická (v
<br> místě okružní křižovatky s ul.Šumavská a ul.Prievidzská) a na místních komunikacích ul <.>
<br> Šumavská a ul.Prievidzská v Šumperku,z důvodu opravy povrchu komunikace v termínu od
<br> 15.6.2020 – do 16.6.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 19.5.2020 č.j.KRPM-51922-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obec...

Načteno

edesky.cz/d/3884703

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz