« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ
Orientační plánek rozmístění Zákazových značek & závor na LS Loučná nad Desnou
<br> Závora č.1 — obec Loučná nad Desnou (LC Pekařovská okružní)
<br> J
<br> "\
<br> itím: QF :
<br> - Loučná nad'Desno __
<br>.\
<br> Závora č.2 — obec Petrov nad Desnou (LC Nad skladem)
<br> Závora č.3 — obec Vemířovice (LC Klepáčovská)
<br> u
<br> Závora č.4 — obec Petrov nad Desnou (LC K Hubertovi)
<br> Závora č.5 — obec Petrov nad Desnou (LC Najmanova)
<br> Terezín
<br> _ ' Petrov 1 \ _ nad Desnou;
<br> \
<br> Závora č.6 — obec Loučná nad Desnou (LC Ke Koksu)
<br> \ „! “znama“ 33.40 :? &%? 535W
<br> Hlavatx' Michal,Ing <.>
<br> Od: XXXXXXX XXXXX XXX.<Josef.Kubicek©lesycr.cz> Odesláno: X.května 2020 13:48
<br> Komu: XXXXXXX XXXXXX,Ing <.>
<br> Předmět: FW: Závory LS Loučná nad Desnou
<br> Dobrý XXX XXXX XXXXXXX <,>
<br> dle dnešní domluvy zasílám přesné umístění závor:
<br> Závora 21: obec Loučná nad Desnou,k.ú.Přemyslov,parc.č.268/5,případně 268/1,značka 268/2
<br> Závora 22: obec Petrov nad Desnou,k.ú.Petrov nad Desnou,parc.č.1305,1301/2,případně 1302/1,značka 1304 Závora 23: obec Vernířovice,k.ú.Vernířovíce u Sobotína,parc.č.1470,1482/2,případně 1476,značka 2330/2 Závora 24: obec Petrov nad Desnou,k.ú.Petrov nad Desnou,parc.č.1345/2,značka 1353/14
<br> Závora 25: obec Petrov nad Desnou,k.ú.Petrov nad Desnou,parc.č.1384/2,značka 1384/2
<br> Závora 26: obec Loučná nad Desnou,k.ú.Kouty nad desnou,parc.č.532/1,značka 532/1
<br> S pozdravem <,>
<br> Ing.XXXXX XXXXXXX,Ph.D.Technický pracovník pro SČ T: +420 956 123 107
<br> M: 725 257 677
<br> E: Josef.kubicek©lesycr.cz
<br> Lesy České republiky,s.p <.>
<br> Lesní správa Loučná nad Desnou Kociánov 37,788 11 Loučná nad Desnou F: +420 583 248 503
<br> www.lesycrcz [ESVČR (p 45 V
<br> Hospodaříme v souladu se standardy trvale udržitelného hospodaření <.>
<br> &% Před tiskem tohoto efmailu prosim zvažte zda je to nezbytně nutné <.>
<br> Státní podnik LCS) České republiky.sp zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a do...
g3242869
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 49932/2020
<br> Naše sp.zn.: 47354/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 14.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025L1X6*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O Z N Á M E N Í O N Á V R H U O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> A V Ý Z V A K U P L A T N Ě N Í P Ř I P O M Í N E K A N Á M I T E K
<br>
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> ze dne 7.5.2020 od žadatele
<br> Lesy České republiky,s.p <.>,IČO: 42196451,Přemyslova 1106/19,Nový Hradec Králové,500 08
<br> Hradec Králové
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> v souladu s § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a § 172 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),po
<br> předchozím projednání žádosti dle § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR – DI Šumperk,který souhlasí za podmínek uvedených ve svém
<br> stanovisku ze dne 13.5.2020 vedeném pod č.j.KRPM-49017-1/ČJ-2020-140906,zahájení
<br> projednání návrhu stanovení místní úpravy provozu v tomto rozsahu:
<br>
<br> místo úpravy: veřejně přístupné účelové komunikace (lesní cesty) – viz
<br> situace v:
<br> • k.ú.Přemyslov (Loučná nad...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz