« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška - opatrovník, MUSP 50925/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatrovník MUSP 50925 2020
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
MUSP 50939/2020
<br>
<br>
<br>
<br> SpZn.44614/2020 SVV-SP
<br>
<br>
<br>
<br> Šumperk 18.5.2020
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXX XXXXXXXXXXXXX,vedoucí oddělení správního odboru správního
<br> a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s ust.§ 25,odst.1,2 zákona č <.>
<br> 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších přepisů /dále jen správní řád/ oznamuje,že
<br> písemnost vydaná dne 18.5.2020 pod spisovou značkou 44614/2020 SVV-SP,č.j.MUSP
<br> 50925/2020,adresovaná:
<br>
<br> panu Miroslavu Nečasovi,nar.dne 25.11.1973,trvale hlášenému v Šumperku,Reissova 45 <,>
<br>
<br> je uložena na Městském úřadu Šumperk,odboru správním a vnitřních věcí,oddělení správním <,>
<br> Šumperk,Jesenická 31 /nová přístavba,vchod z ulice Rooseveltovy/ v kanceláři č.321 nebo 323
<br> ve druhém poschodí.Písemnost si jmenovaný/á/ může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek
<br> od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů /a zveřejněna též dálkovým přístupem/,patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.2
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> vedoucí oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br>
<br>
2020-05-18T12:26:22+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/3873386

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz