« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

80962440010 809 RO92018 revize21
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,katastrální pracoviště Šumperk
<br>
Americká 479/2,787 91 Šumperk
<br> tel.: 583 312111 fax: 585552401 e-mail: kp.sumperk@cuzk.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Číslo jednací:
RO 9/2018 – 809/1
<br>
Vaše č.j.:
<br>
Ze dne:
<br>
Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXXX
Tel: XXXXXXXXX
<br> Dne:
XX.X.2020
<br>
Věc: Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
<br>
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj,Katastrální pracoviště Šumperk (dále jen „katastrální úřad)
<br> Vám oznamuje,že v souladu s ustanovením § 35 odst.1 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů,bude v katastrálním území
<br> Šumperk obce Šumperk provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným
stavem v terénu (dále jen „revize“) <.>
<br>
Revize potrvá v období od července 2020 přibližně do června 2022.Při revizi budou
zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí,jak to vyplývá z
ustanovení § 43 vyhlášky č.357/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) <.>
<br>
V souladu s § 38 odst.1 písm.a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí o
poskytnutí nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu <.>
<br>
Dále Vás žádáme,abyste při revizi v případě potřeby zajistili za obecní úřad spolupráci osoby
<br> znalé místních poměrů,která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace
týkající se vlastníků nemovitostí a informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce.Dále abyste
v případě potřeby pro účely revize poskytli zaměstnanci katastrálního úřadu místnost Vašeho úřadu <.>
<br>
<br> V příloze k tomuto dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné
vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru,které vyplývají z právních předpisů <.>
<br>
Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení po dobu 30 dnů způsobem
<br> obvyklém ve Vaší obci a potvrzené nám jej prosím zašlete zpět <.>
<br> Děkujeme Vám za poskytnutou s...

Načteno

edesky.cz/d/3867803

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz