« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

g3243027 001
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 49786/2020
<br> Naše sp.zn.: 24617/2020 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 14.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025KUW1*
<br>
<br> Obec Vikýřovice
<br> Petrovská 168
<br> 788 13 Vikýřovice zast <.>
<br>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> U tenisu XXXX/X
<br> XXX XX Šumperk
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
<br> VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
<br>
Obec Vikýřovice,Petrovská 168,788 13 Vikýřovice (IČO 00635898) zast.na základě plné
moci Ing.XXXXXX XXXXXXX,U tenisu XXXX/X,XXX XX Šumperk (IČO XXXXXXXX)
<br>
<br> (dále jen „stavebník“) podal dne 24.2.2020 (doplněno dne 5.3.2020) žádost o vydání společného
<br> územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) na stavbu:
<br>
<br> „Rekonstrukce místních komunikací Vikýřovice“
<br>
na pozemcích parc.č.1450/1,1577/5,1553/3,1564,1566,1567/1,1567/5,1344/1 <,>
<br> 1406/2,1414,1565,1567/2,1553/15,1562,1553/13,1559 a 1413 k.ú.Vikýřovice <.>
<br>
<br> Dnem doručení žádosti bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné
<br> řízení“) <.>
<br>
<br> Popis stavby:
<br> Stavba je členěna na tyto části: SO 100 – komunikace,SO 101 – místní komunikace na ul <.>
<br> Rybářské (větev „A“),SO 102 – místní komunikace na ul.Luční (větev „B“),SO 103 – místní
<br> komunikace na ul.Luční (větev „C“),SO 104 - místní komunikace na ul.Mlýnská (větev „D“),SO
<br> 105 - místní komunikace na ul.U Hájenky (vět...

Načteno

edesky.cz/d/3867802

Meta

Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz