« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Změna č. 2a územního plánu Šumperk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Změna č 2a územního plánu Šumperk
1|2
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 31734/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
Vyřizuje: Ing.arch.XXX XXXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: iva.krahulcova@sumperk.cz
<br> Datum: 15.05.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024UE6M*
<br>
<br>
<br> Úřední deska
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.1/2020
<br>
Zastupitelstvo města Šumperka,jako příslušný správní orgán dle § 6 odst.5 písm.c) a §43 odst <.>
<br> 4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,v platném znění (stavební
<br> zákon)
<br>
<br> vydává
<br>
<br> Změnu č.2a územního plánu Šumperk <,>
<br>
kterou vydalo na svém zasedání dne 14.05.2020 v souladu s ustanovením § 54 odst.2
<br> stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 a § 172 zákona č.500/2004 Sb.<,>
<br> v platném znění (správní řád) <.>
<br> Změna č.2a územního plánu Šumperk byla zpracována dle §13 a přílohy č.7 vyhlášky č <.>
<br> 500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a způsobu
<br> evidence územně plánovací činnosti,v platném znění a v souladu s ustanoveními §171 a §172
<br> zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění a obsahuje tyto části:
<br>
<br> 1.textová část
<br> 2.grafická část
<br> (příloha č.1)
<br>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Změna č.2a územního plánu Šumperk byla zpracována dle přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb.<,>
<br> v platném znění a obsahuje tyto části:
<br>
<br> 1.textová část
<br> 2 grafická část
<br> (příloha č.2)
<br>
<br> 2|2
<br> Vzhledem k ...

Načteno

edesky.cz/d/3867801

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz