« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení návrhu změny č. 1 ÚP Malá Morava

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Malá Morava
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 49071/2020
<br> Naše sp.zn.: 19905/2017
<br>
Vyřizuje: Zdeňka Riedlová,Ing <.>
<br> Tel.: (+420) 583 388 398
<br> E-mail: zdenka.riedlova@sumperk.cz
<br> Datum: 13.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025JXSD*
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Oznámení o vystavení návrhu změny č.1 územního plánu Malá Morava
<br> (k.ú.Křivá Voda,Malá Morava,Podlesí - město,Sklené u Malé Moravy,Vlaské,Vojtíškov,Vysoká u Malé
<br> Moravy,Vysoký Potok a Zlatý Potok)
<br>
<br> Městský úřad Šumperk na základě zmocnění dle zákona č.183/2006 Sb.(dále jen stavební
<br> zákon),§ 6,odst.1,písm.a) v platném znění,jako pořizovatel výše uvedené územně plánovací
<br> dokumentace
<br> o z n a m u j e
<br>
<br> vystavení návrhu změny č.1 územního plánu Malá Morava podle § 50,odst.3 stavebního zákona
<br> v platném znění.Návrh bude k veřejnému nahlédnutí vystaven po dobu 30 dnů ode dne doručení
<br> na Městském úřadě Šumperk,odboru strategického rozvoje,územního plánování a investic <,>
<br> Jesenická 31,Šumperk (dveře č.308),jeho internetových stránkách www.sumperk.cz/mapový
<br> portál/územní plány obcí/projednávané a na Obecním úřadě Malá Morava <.>
<br>
<br> Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky <.>
<br> K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Zdeňka Riedlová
<br> referentka oddělení územního plánování
<br>
<br>
Vyvěšeno dne : ………………….Sejmuto dne : ……………………
<br>
<br>
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3867800

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz