« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vedení VN,NN a TS Oskava u koupaliště OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 48758/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 36444/2020 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX025JL41*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 12.05.2020
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br>
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,XXXXXXXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Sokolská XXX/XX,XXX XX
<br> Valašské Meziříčí 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 30.03.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
<br> stavby:
<br> „Vedení VN,NN a TS Oskava“
<br> pod názvem stavby:
<br> Oskava - u koupaliště + u školy: IE-12-8006931
<br>
<br> na pozemcích: st.p.31/1,43/2,44,45,53/1,53/2,53/4,53/5,55/1,57,59/1,64,66/1 <,>
<br> 66/2,66/6,69,70/1,71,79,80,81,84,85/1,85/2,86,88,89,90,91,92,98/1,98/2,100 <,>
<br> 103/1,103/2,104,105/1,107/1,108,110,111,206,211,212,217,238,243,247,267 <,>
<br> 317,359,parc.č.283/1,285/2,293,294/1,294/2,295/2,295/4,296/1,296/2,298,299 <,>
<br> 300,301,302,304,306/1,306/4,306/5,306/6,306/7,308,310,320/1,321/1,321/2 <,>
<br> 321/4,323/1,323/3,323/4,323/5,323/6,324/1,324/2,327,331,334,335,336,338/1 <,>
<br> 339/1,340,341/1,341/2,343/2,343/3,347/1,347/2,349/1,352/1,352/2,352/4,354 <,>
<br> 375,385,386,387/1,485/1,485/2,485/3,489/8,497/2,499,501,502/1,502/3,502/4 <,>
<br> 508/1,508/2,508/3,511/5,512,517/2,519/6,521/1,524/4,720/1,724/5,726/3 <,>
<br> 736/2,736/4,736/7,736/10,736/11,736/13,736/15,736/16,736/17,736/19,736/23 <,>
<br> 774,781,782/1,784/1,784/2,785/1,786,789/2,791,792,793,794,796/1,796/2 <,>
<br> 796/4,796/5,798,799/1,799/2,802/1,802/8,803,833/1,835/4,835/5,847,863/8 <,>
<br> 864/3,910,913,920,921,928,942,944,945,324/1,p.e.n.526/101,526/102 v
<br> katastrálním území Oskava....

Načteno

edesky.cz/d/3867795

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz