« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
| 00 | L'D ISO'VZD'ESL
<br> wem uslsus Bmw !UQBnlB
<br> mil
<br> 0155 INMHDUV
<br> mammranw
<br> DDDZÍL B na
<br> nuit nwm-wg
<br> aw:
<br> ELOZIED
<br> mw
<br> Sdcl QPLQLDB'Zl-AI mms
<br> "ataman goman um:
<br> uma za 9m: 'mua Handel "S'e “wr-quam za;
<br> mmam'mm
<br> „12 V Human womvsai & 4,1 www vonuvsaJ.W IGAEd VNE'LAVH '5UI
<br> wmmau
<br> Wintona „gamma-1 nmamwlnnman
<br> n'imcalmd-mmqanm m'nnemd-omqwmwn na EOL
<br> mmm,annuus
<br> u mne Blew “L
<br> “0" 33330316 011101313 F.<.>
<br> ANN LIQLL “med'g - ugggquH
<br> "MIS Mm
<br> mz un mmm mmmm ram Lt—v-moz cc usa 310 mm :l-mjmz'uh'u 'zuos “w 'Em-£ mm:: “mm 'av *: wm man
<br> UWVUW'WMWWWMMQWWMBMWZM
<br> <o> UMJFENMNŠFWIUMM'WMWWWMWMWE
<br> \ !
<br> [mnm] Iamm" wm |m|5wm xsm—s 15195 441131an
<br> “má IPS zm mm wwwmd
<br> nm m n 9:- se | mniši Simba mw
<br> \ '\w r-:|-.n.-,- \; :; <.>
<br> az/z
<br> STANOVENO tw &? “““? ©?
<br> ZNAČKA
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> ODPIS
<br> mmm.<.>.S
<br> Simms-Jm
<br> mmmum[mn '!
<br> MMNWMWMWMMEWEW O < :=-
<br> WWWWWMMMMMMAM
<br> mammaammmmmmmmmm WMMBW-llltzmmwm
<br> g ELEKTRO maca: lm Hrabišin - č.parc.716/1 NNv vgš-J'w Xen-maš
<br>.<.>.v-„w.mam.<.> :.<.>.<.> Im.vaENAPaual4'g)ůh | ESARKOVAMMM F'í lTesARKOVAMmu lez:
<br> ČEZ Dívat-nen.a.s.<.> Typickl 674%.10502 Doom
<br> Namcusms DPS 039019 "W * : "j? mm
<br>.<.>.<.>.<.>.V.<.> manga <,>
<br>,Koardmačmsatuacmvykres !1992435 " 0.3.1 „ 00 |
<br> TP GFJ/21015
<br> U! ADP/amu %Wur _— (% kl./a “4 “L L v/qqť TH W | Schéma CI4 gw Standardní pracovní místo.Zúžení vozovky na jeden jizdní 00h.| pruh.V případě místní úpravy 9ng přednosti v jízdě dopravními % značkami.005,9029 —© | 002 OOL Á) | 2029 %) 526 OZ | 20 “* © ; 0 * ! „.r 0 L % příčná uzávěra jednostrannými ! směrovacimi deskami l ? á %.& 4—2H'á % podélná uzávěra oboustrannými “Ě Ě směrovací mi deskami % odstup max.20 m %.g - příčná uzávěra Íednostrannými -" směrovací mi deskami ;? výstražná světla typu 1 na každé 0 g v_ 0 směrovací desce | P“ samci/Em oz — 20 mm ...
g3239461
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 48640/2020
<br> Naše sp.zn.: 44172/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 12.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025JFET*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 27.4.2020 žádost od
<br>
<br> EMONTAS,s.r.o <.>,IČO: 25883551,Jiráskova 1273/7A,779 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci (v úseku od
<br> křižovatky se silnicí II/446 po č.265) a na silnici II/446 (u č.1) v k.ú.Hrabišín,z důvodu výměny
<br> kabelového vedení za závěsné – akce: „Hrabišín – č.parc.716/1 NNv“ v termínu od 25.5.2020 –
<br> do 24.11.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 29.4.2020 č.j.KRPM-45159-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření ...

Načteno

edesky.cz/d/3867791

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz