« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Seznámení s podklady rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

select
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 45854/2020
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 132238/2019 VYS/ROKO
<br>
<br> odbor výstavby
<br> *MUSPX025G42P*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 04.05.2020
<br> SDĚLENÍ
<br> SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením
<br> § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů sděluje
<br> účastníkům řízení,že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne
<br> 23.12.2019 na žádost,kterou podal
<br> SELECT SYSTEM,s.r.o <.>,IČO 25382292,Gen.Svobody 17/2,787 01 Šumperk 1
<br> (dále jen "žadatel"),ve věci vydání územního rozhodnutí pro stavbu:
<br> multifunkční síť elektronických komunikací - 7.etapa
<br> na pozemku st.p.765/2,1137,1736/2,1737/2,1740/2,1741/2,parc.č.539/14,589/3 <,>
<br> 589/4,589/5,589/8,605/1,605/2,607,1239/1,1239/38,1256/2,1257/1,1257/51 <,>
<br> 1257/60,1257/88,1257/115,1257/116,1257/117,1268/23,1268/37,1268/39 <,>
<br> 1268/43,1268/44,1346/4,1346/7,1346/10,1346/11,1346/18,1346/19,1350/3 <,>
<br> 1354/1,1356/1,1481/2,1484/3,1484/10,1485/2,1485/3,1485/11,1488/1,1488/6 <,>
<br> 1799/12,1799/13,1947/4,1990/12,1992/3,1992/4,1992/8,1994/1,1995/1,1995/2 <,>
<br> 1998/1,1998/2,1998/3,1998/5,2047/2,2047/10,2047/11,2047/31,2076/3,2080/2 <,>
<br> 2080/3,2080/4,2080/6,2088,2096/1,2096/2,2096/18,2096/26,2111/1,2112/1 <,>
<br> 2119/1,2125/1,2125/7,2125/8,2155,2157/1,2157/8,2157/9,2211/23,2211/24 <,>
<br> 2211/26,2255/1,2355/1,3084,3237 v katastrálním území Šumperk,parc.č.108/22 <,>
<br> 709/2,709/17,709/27,921/1 v katastrálním území Dolní Temenice <.>
<br> Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,úřední
<br> dny ponděl...

Načteno

edesky.cz/d/3867789

Meta

Stavby   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
02. 06. 2020
01. 06. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz