« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Přechodná úprava provozu - Dolní Studénky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 situace DZ (stanoveno)
<.> \ w“
<br> ID)
<br> l;.: a“ i ; _ ___; "3.5 _ '5._ _; __ : f' f o “% Ě; _ „ % *" ve“ ',<,> mano 1.216.% ŠUMPERK % 9 a'.<.> __I,__ „ __ ' <.>,;“ _ g? I 5 si._ __ _ _- * 4 o.01 m mnm _ __ laši.K _Ir.' ";—“\ 'i'-“ “g:/:éčjf ::,„' ;,% 'bř (1.% ' 8% - &% _.\\ $$$ Bludov “_ __ u __ _ ___“ ___ o _ __ \\ _ © LAK " _.:_ Ě “* f 5,I.__ _.__._ _ __ _.„,__ _ __ w i\ _ __: lis,<.> *.__j _ &% „_ __? u (___ _ \\ " A9 _ _ &,ě “\,ď$_ 01 ___:9 „ __ _ _ ___ \ „f - [% „$%/.\\ "' *? %> _ “ __ _ » o _;u č “.„' it“/Jam _ __ ne _ _,“a \ __ 742090._ __ „_ ; _ ( <?,_ r—n _ gg,y: %$? __ D0____ Studénky __ __ __ __ *-._____ '? “Q „___—_ $ * ns “— gf" \\ š _ 404 &%,* \ * \ Sudkov “o'-"19350 :! _,_ __ _ quai—___ \I._ o 111: iSudkov % __fž __ _ _ __ Dow Šmak“ ' ' '%guwS-l ;Ede'l stavbw Mm,Baus marf ",;; _22+B1+1xVS-1+É1'3 Mimo BUS a vozidel stavby! ' ' - % „s._ |P103 '“ š.; _ EBaIQUOmI _ _._ „ _ 105 fl _ 4 %,: „!!Š _ &% _ „: es „,\j—Ishb © ___,Poe,- ÍPOsrfe,0 K |Š0 "" ve! I'S "7va U v,& N 718 ;" 49% E,! „4 Jf/ g :,u A _ u " _ id?-__ \ cv—." __ _ _ _,_ gbf? ___._," á: U- 3 " á“,o ___) *" ©
<br> \ '0
<br> / lea
<br> III/370
<br> _ 11113703 “"C""
<br>.<.> a \ =RE—
<br> Ngo
<br> 7.7 %
<br> JH
<br> & eg
<br> úl ( (
<br> rar: kil \\“b'
<br> mia
<br> Králac
<br> Dminlk sms
<br> Dlouhomilov
<br> Šekem <,>
<br> „dll
<br> (WU ' * '
<br> Alti
<br> 135"
<br> n <.>
<br> % " \ _ siLIIItEIIII3_7I13 _ _ SiLNIEE "113_1103 _ _ SILNICE ||IíS_?D3 SILNICE |||/1703 SILNICE IIII37I13 PUSTRELMGV-DPLNI STUDENKY PDSTRELMUV-DPLNI STUDENK PUSIRELMRR-RRLNI STUDÉNKY PUSTŘELMDV-DULNÍ STUDÉNK PUSTŘELMGV-DULNÍ SFUDÉNKY UZAVRENA uzIIvRERR UZAVRENA IIIARREIIA UZRVŘENA ' _ -Š _ |5 1 2 3 _ SILRIEEIIII3_IR:I _ SILNICEIIIIJTDS SILNICE IIIIam PDSTRELMDV-DPLNI SIUUEIIIIIr DOLNÍ STunÉNKII- FUSTŘELMUV IJIILIIí STUUÉNKY- PUSIREIMOII P'Gchv UZAVRENA II1AIIREIIA [ILI-WR ENA r_I _\\ (QD \? “79,60 \ \\Q.: \ ! Nov unLRIsrquRIII' Tic-'Ykill Š' 6 7 h _ SILNICE |||!117113_ SILNICE 111137113 SILNICE IIIImR m DDLNI STunERRy-PDSIRELRIW RRLNI' ST...
Přechodná úprava provozu Dolní Studénky
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 46991/2020
<br> Naše sp.zn.: 43000/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 6.5.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX025HEAA*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 22.4.2020 žádost od
<br>
<br> STRABAG a.s.IČO: 60838744,Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5,kterou zastupuje SEKNE <,>
<br> spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3703 (v úseku od
<br> křižovatky se silnicí I/11 přes Dolní Studénky,Sudkov až po hranici správního obvodu ORP
<br> Šumperk),III/3702 (v místě křižovatky se silnicí III/3703),III/3704 (v místě křižovatek se
<br> silnicemi III/3703 a I/44),III/44635 (v místě křižovatky se silnicí III/3703),II/446 (v místě
<br> křižovatek se silnicemi II/44635,II/44636 a s ul.Uničovská) a na místních komunikacích v k.ú <.>
<br> Šumperk,k.ú.Dolní Studénky,k.ú.Sudkov,k.ú.Nový Malín a k.ú.Bludov,z důvodu opravy
<br> komunikace – akce: „Silnice č.III/3703 Šumperk – Sudkov“ v termínu od 18.5.2020 – do
<br> 14.6.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím proje...

Načteno

edesky.cz/d/3867787

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
26. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz