« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
Lil
<br> xdae-luudqusmemfza-xzm'uxopguazuqeu—gůs u 1- !
<br> ?9 Iamm mer “5 W g.<.> i Mý _ - ? *O % —\,_J “5% : 59 \ 3.? až Cl >--S£ý ' 59 0 © QL? "Š Ě Ž.Š by ; 332 2 D Ě ŠŠŠ—Q: 5/09.> : Š : _>_ LTJ O D.- < 0 53% -'= P— a“ D C E Pět“— „: %> O 79 "3 “i “33 *“ Š Ě,$; 2 Ž : ; tah.% gag—Žak ; „2333 \_ £? *.“a ? 99 - 23 3 Í - % :>: ' 94.9 “5:3 % < Ž? 3333 z! 9 Š emg.i 1 m9.cs Í.„&& Šý 3.g;.' *,ygg 5/6? Š: ! 3x5?,' Ě.* aw ? ; ů if“ se? ' 35:32 ames Š 5529 E313.— a? :> *? aft;- 309.95 _ [El? m.<.>.; :Í „___—' GEHE ' „ 9%? J 03? : EF.gap? „ —o 43 W? - ' ' q <,>
<br> __________ __M_ __ „\ >J F1.» / fB
<br> "3de 968 'SWSJ.: 90 * HSH.N)!SI IBD 939>Illqnd 0202 “E 61
<br> Mapy.cz DO PQóWMť/ ZUWĚwf/ (D 2) Stránka č.1 z 2
<br> \ f.<.> ' "—-r \— f 9 ZMW.(€?me „Ar ePrm Ha; mo gmugu (,a/zur 2 „bw/0M omfg-Ug,&$?ch „ Dom; &% Ci \; (?UMPďLU-Jv
<br> : _,_,___ \ „ r,/,<.> fx.pz „2x 22+1545 („Cřčabutk aaa/%$ 3x Zlí/( vime,?aqr/ Zeman,: &mu: „za 327 (Egg)
<br> https://mapy.cz/zak1adni?x=16.9695622&y=49.9646823&z=19&pano=1&pid=61809965&yaw=6.178&f0v=0.971&pitch=0.157 5.43 ( 057%? 702995 » “) fr " _
<br> 20.3.2020
<br> !x/ďoo
<br> ' E: 800 |: “+50,<,> v; „( ;
<br> doomasn
<br> „3%
<br> v „s
<br> 14 *f N
<br> A Éh
<br> Oct ing 3311
<br> httpsrfimapy.czlzakladni?x=16.9693903&y=49.9650369&z=1 7&pano=1&pid=61810078&yaw=2.751&fov=1.571&pitch=0.064
<br> ' Základní - Mapy.cz
<br> WT
<br> q-WPJCLAÍ 3 šu „$a/1M
<br> 1/1
g3201212
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 36135/2020
<br> Naše sp.zn.: 34075/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 27.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0252W41*
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 23.3.2020 žádost od
<br>
<br> PRUMHOR,spol.s r.o <.>,IČO: 471539903,Rapotín 824,788 13 Rapotín
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ul.Hanácká u č <.>
<br> 3 v Šumperku,z důvodu stavby lešení pro rekonstrukci střechy v termínu do 14.5.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 26.3.2020 č.j.KRPM-35807-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
pře...

Načteno

edesky.cz/d/3732441

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz