« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

stanovení DZ (stanoveno)
Úplná uzavírka MK ul.B.Václavka v Šumperku <.>
<br> : Vypracoval: Vnisov Lukáš
<br> Datum-.112_2020
<br> ' Úplná uzavírka Ml_( ul.B.Václavka v Sumperku <.>
<br> Adrm pravnznvny: Pavilion 2 Olnmnm: 172 00
<br> 529 bude osazeno min.7 dní dopředu s datem platnosti <.>
<br> Z'í)
<br> MM u'mq
<br> zlomu-s (;N'wmsmvm v.mx'ma
<br> VHl'J'líšícl
<br> W Y
<br> ndwa “H - vadu.—ns 1; '$ Mundy/1 'g 711
<br> ZHN & '—.má m (mišmaš "mmm Mimi? !ffamvs " lemem - snu; f)'i$l.',)“)í\"[ 333W,=.vlvvlsmwli mllumg | Walz :|? 1/1 : | “humana nm-rmkumn Hamann:- HQLSHANI *.* FMM; JEHO.mnmaqn [vu—1 -' : zšžžžšgftqwgdp mm “do um iw !WJ'IIMS "'llli'i '“iul * ':vnu.mm M „',—va.I.(rjmz ru mmm! gm 'mr'm
<br> yuguumía od - „(via VH
<br>.DIS „[*r- SIGOd ÁAVHdOCI 210800
<br> HHHdWHS GVýD.AHSLS$h
<br> WFLLVG
<br> 020? čití? VXQVNZ
<br> OZGzloaVDĚ avoLq OMBAONVLS
<br> "wr- wn'nmnmr jar-mnu.mn www :np'eg mggupmopm amrdu !uqanms
<br> 1103153.guqm šum ol ui\:|_|d mpxmmua-J A 19 furan 2.121: u A '!Lrnpa „amd [mm;—„lva pam umunazm nnsl “ms,""“I'ŠNY“ ?
<br> mami: auvmvm y.(vm-us mnm-vw Jovuar n:)m'wxw -.<.>.-- -.<.>.<.>.„-„7
<br>.S.\UX' [“ l_l [\'UU -\(J(Í0.\ -.-.<.>.-.<.>.<.> —.<.> _
<br> LHS lIJJuNSlMMl'ZNl \'ÍWHUI'I
<br> umu; 5115153 „5:- ' jaxmyllpngluh
<br> r
<br> 03 NG III.?
<br> ""V qupnnoIŠm _IJLÍÉl'L'h eu ;ual'ullnN \
<br> EUISL
<br> nm
<br> ř'l'JEI
<br> EHSFF
<br> IZ'EZEI
<br> \: gaz—l „' mnam,: uma" E ; : V % \ : i :.r i \\.- " =,: \'- _ um: ““““ a:.\\,<.> : _( „£ „- ; __,_.<.> - t a; „a : ŠJ _ 1,_ *)./ zmsn : “LF“ ' 93111921 | ; í č ' není
<br> (N N(l Hi'l
<br> '.v'LEH
<br> SEIEDEI zen
<br> amu-|
g3201212
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 36180/2020
<br> Naše sp.zn.: 34076/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 27.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0252Y4N*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 24.3.2020 žádost od
<br>
<br> Šumperská provozní vodohospodářská společnost,a.s <.>,IČO: 47674911,Jílová 2769/6,787 01
<br> Šumperk,kterou zastupuje Dopravní značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116 <,>
<br> Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 ul.Lidická (v úseku
<br> od okružní křižovatky s ul.Čsl.armády – po křižovatku s ul.Revoluční) a na místních
<br> komunikacích ul.Čsl.armády,ul.Revoluční,ul.B.Václavka a ul.Chodská v Šumperku,z důvodu
<br> stavební úpravy vodovodu – akce: „Stavební úprava vodovodu,ul.B.Václavka,Šumperk – II <.>
<br> etapa“ v termínu od 20.4.2020 – do 15.5.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze ...

Načteno

edesky.cz/d/3732440

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz