« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
© Za:-zmeni PREJEZD
<br> NA UI.POD LESEM uuvREN
<br> [SHU
<br> © zamnou: FŘEJEZD NA UL POD LESEM
<br> UZAVŘE
<br> Is11a
<br> ' '.muniční mami-krvi js,assl jf ev.č.-: “*4P9136,3.5 MISTNLKQMUNIKAQE
<br> STANOVENO “0“ 4352.39 ÍZŘÍZO
<br> ZNAČKA &% 51039.<.>.<.> <.>
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK oDBOR DOPRAVY
<br> _ Ponpm
<br>.UAÉ/
<br> Investor:
<br> Dodavatel: SART stavby a rekonstrukce o.s.%?
<br> Uničovská 2944/15 767 01 Šumperk
<br> Vypracoval | Ing.Ondřej Kolona
<br> &&.— Datum 02/2020
<br> V pracovní době bude případné řízení provozu usměrněno náležitě poučenou osobou UZAVÍRKA PŘEJEZDÚ NA TRATI („ ISG AI
<br> (vykonávající práce spojené s opravou komunikace) dle 5 79 odst.1) písm.i) zákona 361/2000 Sb.ŠUMPERK _ PETROV NAD DESNOU
<br> přílohy
<br> Název výkresu:
<br> TERMÍN UZAVÍRKY: 21.4.2020 — PO DOBU MAXIMÁLNĚ 4 HODIN UZAVIRKA PŘEJHDU KM 15.955
<br> © mmm „m NA u.ZA TRA11
<br> UZAVŘE!
<br> ' |s11a
<br> © zamrzlou: mam NA UL.z:.mm
<br> UZAVREN
<br> |51'Ia
<br> S'I'ANOVENU
<br> 1.195? MMM—>
<br> mĚgTSKÝ ÚŘAD SUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> ODPIS
<br> /
<br> inventor:
<br> Dodavatel:
<br> Uničovsko 2944/13 787 01 Šumperk
<br> SART stavby a rekonstrukce a.s <.>
<br> Ě?
<br> V pracovní době bude prfpodné rTzenT provozu usměrnéno náležitě poučenou osobou
<br> Vypracoval | Ing.ondrej Kolona „&;—4
<br> Datum
<br> 02/2020
<br> (vykonůvoJTcT práce spojené & opravou komunikace) dle 5 79 odat.1) stm.1) zákona 361/2000 Sb
<br> TERMIN UZAVÍRKY: 21.4.2020 — PO DOBU MAXIMÁLNÉ 4- HDDIN ŠUMPERK _
<br> ' UZAVÍRKA PŘEJEZDÚ NA TRATI
<br> PETROV NAD DESNOU
<br> číslo přííohy
<br> 2
<br> Název výkresu:
<br> UZAVÍRKA PREJHDU KM 15,590
<br> © mmm mam NA UL.ZA nm! mmm
<br> ' Is11u
<br> (:) mmm Fm NA UL.za mm UZAVRBI
<br> |s11a
<br> STANOVENU FM? 3522570 [a.—2.0
<br> ZNAČKA
<br> DATUM
<br> MÉgTSKÝ'ÚŘAD
<br> SUMPERK =)DBOR„DOPRAVY
<br> ODPIS
<br> f.!
<br>.z'sLÉzmcw “PREJÉŽ'D KM 15“ !|,<.>
<br> _ Evo,: 991959 Mlswlyouuulmca
<br> Investor: Dod ovotal:
<br> Uničovská 2944/13 757 01 Šump...
g3197654 001
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 35280/2020
<br> Naše sp.zn.: 33366/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 24.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0252054*
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 18.3.2020 žádost od
<br>
<br> SART- stavby a rekonstrukce a.s <.>,IČO: 25898671,Uničovská 2944/1b,787 01 Šumperk
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/44636 (v úseku od
<br> křižovatky s ul.Pod Lesem – po křižovatku se silnicí II/446),III/44638 (v úseku od křižovatky se
<br> silnicí I/11 – po křižovatku se silnicí III/44632),III/44632 (v úseku od křižovatky se silnicí
<br> III/44638 – po křižovatku III/44631),III/44631 (v úseku od křižovatky se silnicí III/44632 – po
<br> křižovatku se silnicí II/446),II/446 (v úseku od křižovatky se silnicí III/44631 – po křižovatku se
<br> silnicí I/11) a na místních komunikacích ul.Pod Lesem,ul.Za Tratí,ul.Příčná a ul.Hybešova
<br> v k.ú.Vikýřovice,k.ú.Nový Malín a k.ú.Šumperk,z důvodu údržby železničních přejezdů – akce:
<br> „UZAVÍRKA PŘEJEZDŮ NA TRATI ŠUMPERK – PETROV NAD DESNOU“ v termínu od 21.4.2020 –
<br> do 24.4.202...

Načteno

edesky.cz/d/3722859

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz