« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno(
Schema
<br> V obci
<br> QQV 93V |
<br> LIJI
<br> mm.—.g ! 3xZ4+VS-1
<br> | A15 STANOVENO “Gb
<br> Ha &? ia uí/zou J
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.u-.<.>.<.>.<.>.<.> -n.<.>
<br> ZNAČKA M-Lzozo
<br>.<.>.-.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.-.<.>.<.>.n.<.>.<.>.<.>
<br> DATUM
<br>.<.>.-u.<.>.<.> <.>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> a_onpis
<br> [UL/3023
<br> IOS/GOES
<br> Lu 09 www L“
<br> Mimo obec
<br> 91V %
<br> Fuze
<br> % %
<br> min 2 75m
<br> _;4—
<br> 933 &
<br> LLn'i
<br> ? BZG
<br> w gg -xew
<br> ! 3x24 +vs-1 A6b BZOaISGJ'
<br> 5203170! BZ1a
<br> % A15
<br>.Uzavřený úsek
<br> Vypracoval: Datum: ing.XXXX XXXXX XX.X.XXXX
<br> IlXX Rapotín
<br> Částečná uzavírka silnice im.Přípravné a dukančovacl práce
<br> Přechodné dopravní značení
<br> 5 E K N E SEKNE.spol.s r.o.Hamerská 12 772 00 Olomouc DIČ: 0262363701 taiJfax: 585 311 867
<br> Situace
<br> Detail
<br> STANOVENU
<br> ““““ “53562926
<br>.<.>.<.>.<.> „nu-„nu-
<br> ZNAČKA
<br> DATUM
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> PODPIS
<br> Specifikace |S11a _ <.>
<br> amen m my.-s vu sluncem memu mmm- _ 1 2 3 a ma lm samci lm SINICG vn umm mmm numeru- _ _ ' 4 5 G sum-:e lm sur-Evu umim ul 1 B.Lhaní-mm Ing.Jan Bum “mm 5 E K H „53% mm- "" “BW“.camum mm: s:! mm mm m.<.>.<.>.m.:.m má mwml
<br> Speciňkace |S11a
<br> a umí m umim
<br> !
<br> malym minim
<br> sudo! Im mam
<br> musm
<br>.uzavřeny-usd
<br> STANOVENO
<br> maf? Hem
<br> „Piš—MO
<br>.<.>.<.>.<.> -.<.>.<.>.<.>.<.> u.<.>.<.>.:.-.<.>.<.>.<.> -
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> mg.M Bluma ll 12020
<br> IHI Rapulin
<br> mamma-mnm
<br> PW dogfmlmwl
<br> mamma" ur
g3199297
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 35643/2020
<br> Naše sp.zn.: 25496/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 26.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX0252E03*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 11.3.2020 žádost od
<br>
<br> EUROVIA CS,a.s <.>,IČO: 45274924,Národní 138/10,Nové Město,110 00 Praha 1,kterou
<br> zastupuje SEKNE,spol.s.r.o <.>,IČO: 62363701,Hamerská 304/12,Holice,772 00 Olomouc
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/44636 (v úseku od
<br> křižovatky se silnicí III/44638 – po křižovatku I/11),III/44638 (v úseku od křižovatky se silnicí
<br> I/44 – po křižovatku se silnicí III/44636),III/44637 (v místě křižovatek se silnicemi II44636 a
<br> I/44),III/44640 (v obci Rejchartice a v místě křižovatky se silnicí I/44),II/446 (v místě křižovatky
<br> se silnicí III/44640,v místě křižovatky se silnicí I/44 a v místě okružní křižovatky s ul.Čsl <.>
<br> armády) a na místní komunikaci ul.Čsl.armády v Šumperku,v k.ú.Šumperk,k.ú,Vikýřovice.k.ú <.>
<br> Rejchartice,k.ú.Rapotín,k.ú.Kopřivná,k.ú.Petrov nad Desnou,z důvodu rekonstrukce
<br> komunikace...

Načteno

edesky.cz/d/3722858

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz