« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 33661/2020
<br> Naše sp.zn.: 99694/2019 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 19.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024WVKN*
<br>
<br> Obec Libina
<br> Libina 523
<br> 788 05 Libina zast <.>
<br>
<br> Cekr CZ s.r.o <.>
<br> Mazalova 57/2
<br> 787 01 ŠUMPERK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ
<br>
<br>
Městský úřad Šumperk,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný speciální stavební
úřad podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 písm.a) zákona č.13/1997 Sb.o pozemních
<br> komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích) a § XX
<br> odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) vydal rozhodnutí č.j.MUSP 32830/2020 ze dne
<br> 17.3.2020 ve věci povolení stavby
<br>
<br> „Libina – chodníky - I.etapa,řešené území 2,3“
<br>
<br> SO 100 Objekty pozemních komunikací
<br> SO 190 Dopravní značení
<br>
<br> Správní orgán rozhodnutím podle § 70 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších
<br> předpisů opravuje v písemném vyhotovení rozhodnutí zřejmou nesprávnost ve výrokové části na
<br> straně 1 a to tak,že text zřejmé nesprávnosti:
<br>
<br> na pozemcích parc.č.935,94,95,109,2101,2214/2,97,98,108,122 k.ú.Dolní Libina
<br> a pozemcích st.p.č.36,45/8,3012/1,45/1,45/15 a parc.č.2819/2,2429/6,2429/5,2605 <,>
<br> 2389/4,2392/5,54/1,2389/5,2389/1,63,4369/5,4369/4...

Načteno

edesky.cz/d/3708126

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
01. 06. 2020
01. 06. 2020
01. 06. 2020
29. 05. 2020
29. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz