« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
ZMĚNY V ZATÍŽITELNOSTI MOSTÚ PO HP 2019-Šumpersko
<br> Ev.č.mostu Mistopísně Zatížitelnost původní Zatížitelnost nová Nově osadit 1313 E13 313 E13 51411)
<br> 3708—1 Dlouhomilov i
<br> 3708-4 Benkov -.<.> '£.i_l>" 4501-2 Verniřovice Odstr.6,8 4501 -4 Sed midvory 1- D;;— 01119-5 Bohutín 28 55 W
<br> 01 1 196 Bohutín 26 59 E Ě 36914-13 Šumperk 9 23 E E Odslr.6,7 44531-5 Mostkov É 37010-1 Nemrlov 32 63 Ě ?:?
<br> 44636—3 Šumperk 19 23 5 _Ě—
<br> 44638-7 Krásné m 44640-3 Rejchartice Odstr.6.8 369-032 Hanušovice Odst'r.10,5 369—033 Hanušovice Odstr.9,7 3696-2 Nove Losiny Odstr.9,8 1146454 Staré Město Odstr.6,8 44649-1 Stříbrnice 9,6 14 & E 44649—2 Stříbrnice Odstr.9,8 3-1229-2 Malá Morava 17 21 E & 31235-1 Vysoký Potok 28 57 $ $
<br> STANOVENO HW.<.>.???-991120120 ZNAČKA A? f_i-2029 „ DATUM '
<br> B — eze změn Odstr.= odstranit
<br> Die HP 2019 zpracoval: ing.Pavel Pazdírekmosmí technik
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> ŠUMPERK
<br> i)DBOR DOPRAVY
<br> PODP! „C <.>
<br> ZMĚNY v ZATÍŽITELNOSTI MOSTÚ PO HP 2919 -šu1_nocrsko
<br> ©
<br> (\ c/ "O © %“ HDruuSGUice ša' \left/osad ĚfhbiQÍ/Eb
<br> SU Ullčřimodtcš F Rad/a,&UE5ÝEA
<br> STANOVENO
<br> Ev.č.mostu Místopisné Zatížitelnost původní Zatížitelnost nová Nove osadit 1313 E13 313 E13 81411) 3708-1 Dlouhomilov 10.5 3708—4 Benkov 10.5 4501-2 Vernířovice Odstr.618 45014 Sedmidvory 10,5 01119-5 Bohutín 25 55 21 41 © 01119-6 Bohutín 26 59 16 35 36914-13 Šumperk 9 23 18 46 Odstr.o.? 44631-5 Mostkov 5.0 37010-1 Nemrlov 32 63 19 37 44635-3 Šumperk 19 23 14 17 i 446383! Krásné ; 11.2,<.> - 'ohartlce ] Odstr 6,3 _ BSE-&% Eanušovlce __" WS r.369-033 Hanušovice Odstr.97 3696-2 Nové Losiny Odstr.9.3 2146454 Staré Město oosu 59 © 445494 Stříbrnice 9.6 14 12 17 10,8 44649-2 Stříbrnice Odstrt 9.5 31229-2 Malá Morava 17 21 11 14 8.2 31235- 1 Vysoký Potok 28 57 27 45 95 Feoižhue 0.901:er 211 vmísí FEMi 923
<br> žlutě označeno = musí být nově osazeno na mostě
<br> BZ=beze změn Útlsli'.* odstranil
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> Doom S lu...
stanovení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 33206/2020
<br> Naše sp.zn.: 131324/2019 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 17.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024WB16*
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Správa silnic Olomouckého kraje,p.o.IČO: 70960399,Středisko údržby Šumperk,Ztracená 684 <,>
<br> 788 13 Vikýřovice
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 19.2.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 16.1.2020 pod č.j.KRPM-7286-1/ČJ-
<br> 2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> místo úpravy: silnice III/3708 (m...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz