« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
ZMĚNY V ZATÍŽITELNOSTI MOSTÚ PO HP 2019-Šumpersko
<br> Ev.č.mostu Mistopísně Zatížitelnost původní Zatížitelnost nová Nově osadit 1313 E13 313 E13 51411)
<br> 3708—1 Dlouhomilov i
<br> 3708-4 Benkov -.<.> '£.i_l>" 4501-2 Verniřovice Odstr.6,8 4501 -4 Sed midvory 1- D;;— 01119-5 Bohutín 28 55 W
<br> 01 1 196 Bohutín 26 59 E Ě 36914-13 Šumperk 9 23 E E Odslr.6,7 44531-5 Mostkov É 37010-1 Nemrlov 32 63 Ě ?:?
<br> 44636—3 Šumperk 19 23 5 _Ě—
<br> 44638-7 Krásné m 44640-3 Rejchartice Odstr.6.8 369-032 Hanušovice Odst'r.10,5 369—033 Hanušovice Odstr.9,7 3696-2 Nove Losiny Odstr.9,8 1146454 Staré Město Odstr.6,8 44649-1 Stříbrnice 9,6 14 & E 44649—2 Stříbrnice Odstr.9,8 3-1229-2 Malá Morava 17 21 E & 31235-1 Vysoký Potok 28 57 $ $
<br> STANOVENO HW.<.>.???-991120120 ZNAČKA A? f_i-2029 „ DATUM '
<br> B — eze změn Odstr.= odstranit
<br> Die HP 2019 zpracoval: ing.Pavel Pazdírekmosmí technik
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD
<br> ŠUMPERK
<br> i)DBOR DOPRAVY
<br> PODP! „C <.>
<br> ZMĚNY v ZATÍŽITELNOSTI MOSTÚ PO HP 2919 -šu1_nocrsko
<br> ©
<br> (\ c/ "O © %“ HDruuSGUice ša' \left/osad ĚfhbiQÍ/Eb
<br> SU Ullčřimodtcš F Rad/a,&UE5ÝEA
<br> STANOVENO
<br> Ev.č.mostu Místopisné Zatížitelnost původní Zatížitelnost nová Nove osadit 1313 E13 313 E13 81411) 3708-1 Dlouhomilov 10.5 3708—4 Benkov 10.5 4501-2 Vernířovice Odstr.618 45014 Sedmidvory 10,5 01119-5 Bohutín 25 55 21 41 © 01119-6 Bohutín 26 59 16 35 36914-13 Šumperk 9 23 18 46 Odstr.o.? 44631-5 Mostkov 5.0 37010-1 Nemrlov 32 63 19 37 44635-3 Šumperk 19 23 14 17 i 446383! Krásné ; 11.2,<.> - 'ohartlce ] Odstr 6,3 _ BSE-&% Eanušovlce __" WS r.369-033 Hanušovice Odstr.97 3696-2 Nové Losiny Odstr.9.3 2146454 Staré Město oosu 59 © 445494 Stříbrnice 9.6 14 12 17 10,8 44649-2 Stříbrnice Odstrt 9.5 31229-2 Malá Morava 17 21 11 14 8.2 31235- 1 Vysoký Potok 28 57 27 45 95 Feoižhue 0.901:er 211 vmísí FEMi 923
<br> žlutě označeno = musí být nově osazeno na mostě
<br> BZ=beze změn Útlsli'.* odstranil
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> Doom S lu...
stanovení
1|4
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 33206/2020
<br> Naše sp.zn.: 131324/2019 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 17.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024WB16*
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br> S T A N O V E N Í M Í S T N Í Ú P R A V Y P R O V O Z U
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě žádosti
<br> od
<br> Správa silnic Olomouckého kraje,p.o.IČO: 70960399,Středisko údržby Šumperk,Ztracená 684 <,>
<br> 788 13 Vikýřovice
<br> (dále jen „žadatel“),ze dne 19.2.2020 a po předchozím projednání návrhu místní úpravy provozu
<br> s dotčeným orgánem,Policií ČR - DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích,a kladném stanovisku ze dne 16.1.2020 pod č.j.KRPM-7286-1/ČJ-
<br> 2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o provozu na pozemních komunikacích oznamuje vydání
<br> opatření obecné povahy,kterým podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu
<br> na pozemních komunikacích
<br> s t a n o v í
<br>
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
<br>
<br> místo úpravy: silnice III/3708 (m...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
29. 05. 2020
29. 05. 2020
29. 05. 2020
29. 05. 2020
29. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz