« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
VBWHMTQ ěsto.0
<br> f : <.>,_*
<br> Částe ná uzavírka sil.|||/446 Stříbrnice -Staré M
<br> ' C &*E *; =“
<br> u <.>,Tima “' “|
<br> :“ | “ Mama„ _ „ _
<br> &.<.> "; mam 30 !: mem Farnam na 5! 5 11 1125.: Mew“ admin.d':- U 9 111 mnm odium-dn- pan-fu / f; '4 -- [ ' ' -,_.T.T-v-aeáfavg,l _ “$.<.>.<.>.<.> ::—€.:- “F:—:S? „© _ &%; za a?.a\\v-- \".„__ é==,„»_--_- ;.- _'_/$" \_ : LEGENDA.<.> nathvmm mnu NN podn-fm: mmm are:-11 „Kasám mm mnam—„ „unum
<br> /t' " „." Ě (& nm;-CLMQ“ (35:11,<,> / &.sEm./ Wim: smutně w /
<br> /©©*'*Š % % STANOVENO.naaa.<.> f.13z.—.ETI.;Q?-v
<br> o &% % ZNAČKA A3 -- 1-20 zo DATUM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.vypmwúi: Velm- Lukáš _ J
<br> ' Datum: 8.6.2019
<br> MĚSTS KÝ ÚŘAD Částečná uzavírka sil."11446 Stříbmlce - Staré Město.Auran provozovny: Pawlkov- 2 Olomouc 172 no
<br> ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> ODPIS u
<br> I—_._
<br> WWW/FJ
<br> _ost 448—0É54 ;-
<br> _300m
<br> tuni-us" na mv ; w
<br> A1" 9m QW: 50 gumu“ 5201— 10
<br> zoom A15
<br> 3321 <.>
<br> BE! 2 $ <.>
<br> H
<br> STANOVEN ; vtom fra-í; 0 El.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3:7.<.>.3'.<.>.<.>.<.>.Č 3530 „„o __ „ mažu _IĚIQ“ Mše) ? e—šT ______ fw.-19320 Š; 535“ 3% DATUM ''''' MĚgTSKÝ ÚŘAD SUMPERK ODBOR DOPRAVY „„.„g- PO_ PIS CUB $$$ LL $ QÉE “Š g 3%,$%.ššš.“ EQ— m9 4—
<br> H.1— ——+ wc'ugw
<br> "magi—- e a
<br> sw wan:— oz—eaza um mne: <.>
<br> W029 !
<br> DIN |
<br> 29 MSM
<br> IA
<br> "JME
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXX __ Da—lum: XX.X.XoXX _ ' (čás—tečná uzavírka sil.Ilit-646 "
<br> :Střibmice- Staré Město.ADH ___
<br> Annu pfovmvny: Pwntkm : ; Olomouc 772 00 :
<br> Vme—rm
<br> Částečná uzavírka sil.|II446,Staré město- Nová Seninka © * Mir/Wit“ 3005 F4 stý/555544 Romagna/w oggy; ygg/f B
<br> 3055 552 & ĚĚŠFO as“/WM
<br> STANOVĚš TWS? “Š'—Q kaz-a
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚEŠTSKÝ ÚŘAD _ _.UMPERK ?.OR DOPRAVY
<br> PÚDPIS
<br> „ '!.' \ "'- ! umim—mw
<br> Í Wm Wim-Luu! \ žít!-FMM“ "io iš hmm mvfrtu na.mus-Í"
<br> ; Staré město- Novi...
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 33255/2020
<br> Naše sp.zn.: 31081/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 18.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024WDEZ*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 11.3.2020 žádost od
<br>
<br> KARETA s.r.o <.>,IČO: 62360213,Krnovská 1877/51,792 01 Bruntál,kterou zastupuje Dopravní
<br> značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 (v úseku Staré město
<br> – Stříbrnice) v k.ú.Staré Město,z důvodu opravy mostů ev.č.446-054 a ev.č.446-053a – akce:
<br> „Silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka“ v termínu do 21.6.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 17.3.2020 č.j.KRPM-34602-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o...

Načteno

edesky.cz/d/3704571

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
11. 07. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz