« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

situace DZ (stanoveno)
VBWHMTQ ěsto.0
<br> f : <.>,_*
<br> Částe ná uzavírka sil.|||/446 Stříbrnice -Staré M
<br> ' C &*E *; =“
<br> u <.>,Tima “' “|
<br> :“ | “ Mama„ _ „ _
<br> &.<.> "; mam 30 !: mem Farnam na 5! 5 11 1125.: Mew“ admin.d':- U 9 111 mnm odium-dn- pan-fu / f; '4 -- [ ' ' -,_.T.T-v-aeáfavg,l _ “$.<.>.<.>.<.> ::—€.:- “F:—:S? „© _ &%; za a?.a\\v-- \".„__ é==,„»_--_- ;.- _'_/$" \_ : LEGENDA.<.> nathvmm mnu NN podn-fm: mmm are:-11 „Kasám mm mnam—„ „unum
<br> /t' " „." Ě (& nm;-CLMQ“ (35:11,<,> / &.sEm./ Wim: smutně w /
<br> /©©*'*Š % % STANOVENO.naaa.<.> f.13z.—.ETI.;Q?-v
<br> o &% % ZNAČKA A3 -- 1-20 zo DATUM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.vypmwúi: Velm- Lukáš _ J
<br> ' Datum: 8.6.2019
<br> MĚSTS KÝ ÚŘAD Částečná uzavírka sil."11446 Stříbmlce - Staré Město.Auran provozovny: Pawlkov- 2 Olomouc 172 no
<br> ŠUMPERK ODBOR DOPRAVY
<br> ODPIS u
<br> I—_._
<br> WWW/FJ
<br> _ost 448—0É54 ;-
<br> _300m
<br> tuni-us" na mv ; w
<br> A1" 9m QW: 50 gumu“ 5201— 10
<br> zoom A15
<br> 3321 <.>
<br> BE! 2 $ <.>
<br> H
<br> STANOVEN ; vtom fra-í; 0 El.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3:7.<.>.3'.<.>.<.>.<.>.Č 3530 „„o __ „ mažu _IĚIQ“ Mše) ? e—šT ______ fw.-19320 Š; 535“ 3% DATUM ''''' MĚgTSKÝ ÚŘAD SUMPERK ODBOR DOPRAVY „„.„g- PO_ PIS CUB $$$ LL $ QÉE “Š g 3%,$%.ššš.“ EQ— m9 4—
<br> H.1— ——+ wc'ugw
<br> "magi—- e a
<br> sw wan:— oz—eaza um mne: <.>
<br> W029 !
<br> DIN |
<br> 29 MSM
<br> IA
<br> "JME
<br> Vypracoval: XXXXX XXXXX __ Da—lum: XX.X.XoXX _ ' (čás—tečná uzavírka sil.Ilit-646 "
<br> :Střibmice- Staré Město.ADH ___
<br> Annu pfovmvny: Pwntkm : ; Olomouc 772 00 :
<br> Vme—rm
<br> Částečná uzavírka sil.|II446,Staré město- Nová Seninka © * Mir/Wit“ 3005 F4 stý/555544 Romagna/w oggy; ygg/f B
<br> 3055 552 & ĚĚŠFO as“/WM
<br> STANOVĚš TWS? “Š'—Q kaz-a
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> MĚEŠTSKÝ ÚŘAD _ _.UMPERK ?.OR DOPRAVY
<br> PÚDPIS
<br> „ '!.' \ "'- ! umim—mw
<br> Í Wm Wim-Luu! \ žít!-FMM“ "io iš hmm mvfrtu na.mus-Í"
<br> ; Staré město- Novi...
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 33255/2020
<br> Naše sp.zn.: 31081/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 18.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024WDEZ*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 11.3.2020 žádost od
<br>
<br> KARETA s.r.o <.>,IČO: 62360213,Krnovská 1877/51,792 01 Bruntál,kterou zastupuje Dopravní
<br> značení Svoboda,Olomouc s.r.o <.>,IČO: 27848116,Pavelkova 222/2,779 00 Bystrovany
<br>
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/446 (v úseku Staré město
<br> – Stříbrnice) v k.ú.Staré Město,z důvodu opravy mostů ev.č.446-054 a ev.č.446-053a – akce:
<br> „Silnice II/446 Hanušovice – Nová Seninka“ v termínu do 21.6.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 17.3.2020 č.j.KRPM-34602-1/ČJ-2020-140906 <,>
<br>
<br> v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „správní řád“) a § 77 odst.5 zákona o...

Načteno

edesky.cz/d/3704571

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz