« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Stavební povolení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozhodnutí
1|8
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 32830/2020
<br> Naše sp.zn.: 99694/2019 DOP/JAVI
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: jaroslava.vicencova@sumperk.cz
<br> Datum: 17.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024VTPP*
<br>
<br> Obec Libina
<br> Libina 523
<br> 788 05 Libina zast <.>
<br>
<br> Cekr CZ s.r.o <.>
<br> Mazalova 57/2
<br> 787 01 ŠUMPERK
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> Výroková část:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,věcně a místně příslušný speciální stavební úřad
<br> podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4 zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst.1 zákona
<br> č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> „stavební zákon“),přezkoumal podle § 109 až § 114 stavebního zákona žádost o stavební
<br> povolení,kterou dne 26.9.2019 podal
<br>
<br> Obec Libina,Libina 523,788 05 Libina (IČO 00302899) zast.Cekr CZ s.r.o <.>,Mazalova 57/2,787
<br> 01 Šumperk (IČO 27821251)
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,v platném znění <,>
kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
na stavbu:
<br> „Libina – chodníky - I.etapa,řešené území 2,3“
<br>
<br> SO 100 Objekty pozemních komunikací
<br> SO 190 Dopravní značení
<br>
<br> na pozemcích parc.č.935,...

Načteno

edesky.cz/d/3704570

Meta

Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
25. 05. 2020
25. 05. 2020
25. 05. 2020
22. 05. 2020
21. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz