« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sitauce DZ (stanoveno)
Šumperk
<br> Příloha č.1 k žádosti o stanovenídopravního značení
<br> Slavnosti města Šumperka 2020 a Šumperun 2020
<br> Žádáme o umístěnízákazu stání B29+E13+E8:
<br> 1.na ul.Fialovu v úseku od vchodu do Pavlínina dvora směrem k obchodnímu domu (šikmé XXXXX z důvodu parkování účinkujících na Slavnostech města s platností od 05.06.2020 od 08:00 do 07.06.2020 do 01:00 hod <.>
<br> 2.na nám.Míru v Šumperku z důvodu historického průvodu Slavností města 2020 a Šumperunu s platností 06.06.2020 od 06:00 hod.do 7.6.do 18:00 hod <.>
<br> 3.ul.17.Listopadu (od nám.Svobody po budovu 17.listopadu 691/2 — Vila Doris): 07.06.2020,6:00 hod.— 07.06.2020,18:00
<br> 4.na ul.Kozinova a Terezínská 7.6.2020 od 06:00 do 18:00 hod <.>
<br> 5.na ul.Kladská 7.6.2020 od 06:00 hod.do 18.00 hod <.>
<br> 6.na ul.Polská 07.06.2020 od 06.00 do 18:00 hod <.>
<br> 7.na ul.Okružní— kolmé stání- 07.06.2020 od 06:00 do 18:00 hod <.>
<br> Dále žádáme o dopravníznačení dle přiložených XXX - etapa ll.-lv.: -úplná uzavírka centra města dle ulic
<br> Umístěníznaček za účelem uzavírek dle příloh:
<br> nám.Míru: od 06:00 do 18:00 hod.(úsek před hlavním vchodem do radnice) ul.Starobranská,Úzká: od 10:00 do 13:30 hod <.>
<br> nám.Svobody,ul.17.listopadu,Americká: od 12:00 do 13:30 hod.ul.Terezínská,Kozinova: od 10:00 do 13:30 hod <.>
<br> ul.Okružní,Ztracená,Langrova: od 12:00 do 13:30 hod <.>
<br> ul.Radniční: od 12:00 do 13:30 hod <.>
<br> Jednotlivé etapy běhu: Etapa ll-lll: od 10:00 do 12:00 hod.(dětské kategorie) Etapa IV: od 12:00 do 13:30 hod.(hlavnízávod)
<br> Sumperun 2020
<br> Termín 07.06.2020 (neděle)
<br> Místo startu a cíle a zázemí závodu nám.Míru,před radnicí <.>
<br> Popis
<br> Druhý ročník běžeckého závodu pro širokou amatérskou veřejnost,který povede historickým centrem města Sumperka.3,33 km dlouhá trať závodu si závodníci zaběhnou hned třikrát a zdolajítak celkem 10 km.Akce se uskutečnív rámci Slavností města Sumperka <.>
<br> Trat' hlavního závodu na 10 km 3,33 km centrem města převáž...
stanovení
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: dopravy
<br> Oddělení: silniční dopravy,SH a dopravních přestupků
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 32370/2020
<br> Naše sp.zn.: 29914/2020 DOP/MIHL
<br>
Vyřizuje: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Tel.: (+XXX) XXX XXX XXX
<br> E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
<br> Datum: 16.3.2020
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024V85K*
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
<br> O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Výrok:
<br> Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk,jako příslušný správní orgán dle § 124 odst.6 zákona
<br> č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),obdržel dne
<br> 9.3.2020 žádost od
<br> Město Šumperk,IČO: 00303461,nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk,které zastupuje Městský
<br> úřad Šumperk,odbor školství,kultury a vnějších vztahů,nám.Míru 364/1,787 01 Šumperk
<br> (dále jen „žadatel“),o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ul <.>
<br> Bulharská,ul.Kladská,ul.Radniční,ul.Úzká,ul.Polská,ul.Lužickosrbská,ul.Na Hradbách,ul <.>
<br> Langrova,ul.Ztracená,ul.Okružní,ul.Puškinova,ul.Kozinova,ul.Terezínská,ul.17.listopadu <,>
<br> ul.Americká,nám.Svobody a nám.Míru v Šumperku,z důvodu pořádání společenské a sportovní
<br> akce: „Slavnosti města Šumperka 2020“ a „Šumperun“ v termínu od 5.6.2020 – do 7.6.2020 <.>
<br>
<br> Správní orgán po předchozím projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem <,>
<br> Policií ČR – DI Šumperk,ve smyslu § 77 odst.3 zákona o provozu na pozemních komunikacích <,>
<br> a souhlasném stanovisku ze dne 11.3.2...

Načteno

edesky.cz/d/3704564

Meta

Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
26. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz