« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení Vlády ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace Ministerstva zemědělství
Informace Ministerstva zemědělství
<br>
<br>
1.Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin,potravinářský
<br> průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany,zásobování
<br> potravinami je bezproblémové,naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí
<br> realizovat masové nákupy;
<br> 2.Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a
<br> výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe;
<br> 3.Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát,že
<br> majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou
<br> možnost starat se o zvířata (nakrmit,podojit apod.) – aby se zabránilo týrání
<br> zvířat,tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat <.>
Informace Ministerstva spravedlnosti
Informace Ministerstva spravedlnosti
<br> Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným
<br> opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně
<br> prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP,nebude-li
<br> ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických,karantenních a
<br> preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu,posuzovat jako odsouzeným
<br> nezaviněnou,objektivní překážku výkonu trestu OPP.Poskytovatele města a obce tedy v
<br> jednotlivých soudních okresech požádáme,aby v tomto případě informovali místně
<br> příslušné středisko PMS.Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu
<br> OPP individuálně řešena jak s odsouzenými,tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a
<br> soudy.Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na
<br> individuálním vyhodnocení každého poskytovatele <.>
Priloha OOP
Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020
<br>
<br>
<br> 1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
<br> I.Rakousko
<br>
Silniční:
<br> Dolní Dvořiště – Wullowitz
<br> České Velenice – Gmünd
<br> Hatě – Kleinhaugsdorf
<br> Mikulov – Drasenhofen
<br>
<br> II.Německo
<br>
Silniční:
<br> Strážný - Phillippsreut
<br> Pomezí nad Ohří - Schirnding
<br> Rozvadov-dálnice - Waidhaus
<br> Folmava – Furth im Wald/Schafberg
<br> XXXXXXX XXXX – Bayerisch Eisenstein
<br> XXXXXX XXX - Breitenau
<br> H.Sv.Šebestiána – Reitzenhain
<br>
<br> III.Letiště
<br>
Praha/Ruzyně
<br> Kbely
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020
<br>
<br>
2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména
přeshraniční pracovníky a další osoby,a to v době od 5:00 do 23:00 <.>
<br>
I.Rakousko
<br>
Silniční:
<br> Vratěnín – Oberurnau
<br> Valtice – Schrattenberg
<br> Nová Bystřice – Grametten
<br> Hevlín – Laa an der Thaya
<br>
II.Německo
<br>
Silniční:
<br> Všeruby – Eschlam
<br> Jiříkov – Neugersdorf
<br> Vojtanov –Schönberg
<br> Cínovec - Altenberg
<br>
<br> Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020
<br>
<br> 3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
<br>
<br> Potvrzení o výkonu zaměstnání
<br>
<br> Potvrzuje se,že osoba
<br> Jméno a příjmení:
<br> Datum narození
<br> Bydliště:
<br>
<br> pracuje v
<br>
<br> Název společnosti/úřadu/organizace:
<br> Adresa místa výkonu práce:
<br>
<br>
<br> Dále se potvrzuje,že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice
<br> České republiky <.>
<br>
<br>
<br> V …………………… dne …………………
<br> ………………………………….<.>
<br> Razítko a podpis zaměstnavatele
OOP
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Ú.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> I.<.> C.<.>.<.>.<.>
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha?
<br> č.].MV- 48168-2/OAlVl—2020 Praha 13.března 2020 Počet listů: 2 Přílohy: 1 el <.>
<br> Mimořádné opatření
<br> Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný podle š 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD—19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV—2
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> l.1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br> a) integrovaný zác...
1 Opatření obecné povahy MV
1
<br> M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha 7
<br>
Č.j.MV- 48168-2/OAM-2020
<br> Praha 13.března 2020
Počet listů: 2
Přílohy: 1 el <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mimořádné opatření
<br>
<br> Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný
podle § 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky
a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve
smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým
se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen
„Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
<br>
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br>
a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici
se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br>
I <.>
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných
<br> úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem
přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
<br> 2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez
<br> časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně
překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve
vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které
prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br>
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je
u...
Informace Ministerstva vnitra
Informace Ministerstva vnitra
<br> Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
Ministerstvo vnitra dne 13.března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR,které na rámec mimořádného opatření č.j.MV-
48168-1/OAM-2020 ze dne 12.března 2020:
<br> • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro
přeshraniční pracovníky na 100 km
<br> • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených
místech o nákladní leteckou dopravu <.>

Načteno

edesky.cz/d/3704563

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz