« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Usnesení Vlády ČR

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace Ministerstva zemědělství
Informace Ministerstva zemědělství
<br>
<br>
1.Prioritou je vyzvat občany k uklidnění ohledně zásob potravin,potravinářský
<br> průmysl je schopen produkovat dostatek potravin pro občany,zásobování
<br> potravinami je bezproblémové,naopak z hlediska plynulosti systému není žádoucí
<br> realizovat masové nákupy;
<br> 2.Prosba na starosty – monitorovat případné problémy či náměty zemědělců a
<br> výrobců potravin v daných regionech a aktivně je komunikovat směrem k MZe;
<br> 3.Prosba a avízo směrem ke starostům – welfare zvířat – může se reálně stát,že
<br> majitel zvířete bude umístěn na infekční oddělení a nebude tak mít reálnou
<br> možnost starat se o zvířata (nakrmit,podojit apod.) – aby se zabránilo týrání
<br> zvířat,tak budou obce požádány o zajištění potřeb těchto zvířat <.>
Informace Ministerstva spravedlnosti
Informace Ministerstva spravedlnosti
<br> Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným
<br> opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně
<br> prospěšných akci postupovat následovně: jednotlivé případy výkonu trestu OPP,nebude-li
<br> ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických,karantenních a
<br> preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu,posuzovat jako odsouzeným
<br> nezaviněnou,objektivní překážku výkonu trestu OPP.Poskytovatele města a obce tedy v
<br> jednotlivých soudních okresech požádáme,aby v tomto případě informovali místně
<br> příslušné středisko PMS.Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu
<br> OPP individuálně řešena jak s odsouzenými,tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a
<br> soudy.Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovém stavu je na
<br> individuálním vyhodnocení každého poskytovatele <.>
Priloha OOP
Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020
<br>
<br>
<br> 1) Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky
<br> I.Rakousko
<br>
Silniční:
<br> Dolní Dvořiště – Wullowitz
<br> České Velenice – Gmünd
<br> Hatě – Kleinhaugsdorf
<br> Mikulov – Drasenhofen
<br>
<br> II.Německo
<br>
Silniční:
<br> Strážný - Phillippsreut
<br> Pomezí nad Ohří - Schirnding
<br> Rozvadov-dálnice - Waidhaus
<br> Folmava – Furth im Wald/Schafberg
<br> XXXXXXX XXXX – Bayerisch Eisenstein
<br> XXXXXX XXX - Breitenau
<br> H.Sv.Šebestiána – Reitzenhain
<br>
<br> III.Letiště
<br>
Praha/Ruzyně
<br> Kbely
<br>
<br>
<br>
<br> Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020
<br>
<br>
2) Další místa určená k překračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména
přeshraniční pracovníky a další osoby,a to v době od 5:00 do 23:00 <.>
<br>
I.Rakousko
<br>
Silniční:
<br> Vratěnín – Oberurnau
<br> Valtice – Schrattenberg
<br> Nová Bystřice – Grametten
<br> Hevlín – Laa an der Thaya
<br>
II.Německo
<br>
Silniční:
<br> Všeruby – Eschlam
<br> Jiříkov – Neugersdorf
<br> Vojtanov –Schönberg
<br> Cínovec - Altenberg
<br>
<br> Příloha k č.j.: MV-48168-2/OAM-2020
<br>
<br> 3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
<br>
<br> Potvrzení o výkonu zaměstnání
<br>
<br> Potvrzuje se,že osoba
<br> Jméno a příjmení:
<br> Datum narození
<br> Bydliště:
<br>
<br> pracuje v
<br>
<br> Název společnosti/úřadu/organizace:
<br> Adresa místa výkonu práce:
<br>
<br>
<br> Dále se potvrzuje,že místo výkonu práce se nachází ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice
<br> České republiky <.>
<br>
<br>
<br> V …………………… dne …………………
<br> ………………………………….<.>
<br> Razítko a podpis zaměstnavatele
OOP
MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> Ú.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> I.<.> C.<.>.<.>.<.>
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha?
<br> č.].MV- 48168-2/OAlVl—2020 Praha 13.března 2020 Počet listů: 2 Přílohy: 1 el <.>
<br> Mimořádné opatření
<br> Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný podle š 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVlD—19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV—2
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> l.1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace.2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> MINISTERSTVO VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br> a) integrovaný zác...
1 Opatření obecné povahy MV
1
<br> M I N I S T E R S T V O V N I T R A Č R
Nad Štolou 3,poštovní schránka 21,170 34,Praha 7
<br>
Č.j.MV- 48168-2/OAM-2020
<br> Praha 13.března 2020
Počet listů: 2
Přílohy: 1 el <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Mimořádné opatření
<br>
<br> Ministerstvo vnitra České republiky (dále jen „Ministerstvo vnitra“) jako orgán příslušný
podle § 12 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,o ochraně státních hranic České republiky
a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve
smyslu čl.28 odst.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým
se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen
„Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti bezprostřední hrozbou pro veřejný
pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění
COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
<br>
<br>
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br>
a to v období od 14.března 2020 00:00 do 18.března 2020 23:59 na pozemní hranici
se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br>
I <.>
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných
<br> úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem způsobem
přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
<br> 2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to bez
<br> časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy <,>
<br> a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně
překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve
vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které
prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br>
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je
u...
Informace Ministerstva vnitra
Informace Ministerstva vnitra
<br> Změna dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR
Ministerstvo vnitra dne 13.března 2020 vydalo upravené mimořádné opatření k dočasnému
znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR,které na rámec mimořádného opatření č.j.MV-
48168-1/OAM-2020 ze dne 12.března 2020:
<br> • Zvyšuje se vzdálenost vymezující pásmo od státní hranice České republiky pro
přeshraniční pracovníky na 100 km
<br> • Rozšiřuje výjimky z povinnosti překračovat vnitřní hranice pouze na stanovených
místech o nákladní leteckou dopravu <.>

Načteno

edesky.cz/d/3704563

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
31. 03. 2020
31. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz