« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Veřejná vyhláška - Ludmila Olbrichová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Olbrichová Ludmila ZŘ
1|1
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br>
Naše čj.: MUSP 32834/2020
<br> Naše sp.zn.: 30747/2020 SVV-SP/JAZ
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX024VTT5*
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Šumperku 16.03.2020
<br>
<br>
<br> Oprávněná úřední osoba: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,referentka oddělení správního odboru
<br> správního a vnitřních věcí
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Městský úřad v Šumperku,odbor správní a vnitřních věcí v souladu s § 25 odst.1,2 zákona
<br> č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) oznamuje,že
<br> písemnost vydaná dne 10.03.2020,pod spisovou značkou 30747/2020 SVV-SP,č.j.MUSP
<br> 30817/2020,adresovaná
<br>
<br> paní Ludmile Olbrichové,nar.29.05.1939,trvale hlášené v Šumperku,Březinova 1
<br>
<br> je uložena v kanceláři č.323,jež se nachází ve 2.poschodí budovy Městského úřadu Šumperku <,>
<br> Jesenická 31 (vchod z ulice Rooseveltovy) <.>
<br>
<br> Písemnost si jmenovaný/á může vyzvednout ve dnech pondělí až čtvrtek od 8.00 – 12.00 a
<br> 13.00 – 15.00 hod <.>
<br>
<br> Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů (a zveřejněna též dálkovým přístupem).Patnáctým
<br> dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou – podle ust.§ 25,odst.1
<br> správního řádu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> referentka oddělení správního
<br> odboru správního a vnitřních věcí

Načteno

edesky.cz/d/3704559

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Šumperk
31. 03. 2020
31. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
27. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz