« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu změny č. 2 ÚP Bludov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV Bludov změna č 2 ÚP opak veř projednání
1|3
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna
<br> č.ú.: 1905609309/0800
<br> IČ: 00303461
<br> www.sumperk.cz
<br> posta@sumperk.cz
<br> ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Městský úřad Šumperk
<br> nám.Míru 1,787 01 Šumperk
<br>
<br> Pracoviště: Jesenická 31
<br> Odbor: strategického rozvoje,územního plánování a
<br> investic
<br> Oddělení: územního plánování
<br> Tel.: (+420) 583 388 111
<br> Fax.: (+420) 583 213 587
<br>
Váš dopis čj.:
<br> Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
<br> Naše čj.: MUSP 86845/2019
<br> Naše sp.zn.: 11560/2018
<br>
Vyřizuje: Zdeňka Riedlová,Ing <.>
<br> Tel.: (+420) 583 388 398
<br> E-mail: zdenka.riedlova@sumperk.cz
<br> Datum: 21.8.2019
<br>
<br>
<br>
<br> *MUSPX02209IP*
<br>
<br>
<br> Dle rozdělovníku
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Veřejná vyhláška
<br>
Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání
<br> návrhu změny č.2 územního plánu Bludov (k.ú.Bludov)
<br>
<br> Městský úřad Šumperk,Odbor strategického rozvoje,územního plánování a investic (dále jen
<br> „pořizovatel“),jako úřad územního plánování příslušný podle §6 odst.1,písm.c) zákona
<br> č.183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),v platném znění <,>
<br>
<br> oznamuje
<br>
<br> opakované veřejné projednání,které se bude konat dne 25.září 2019 v 15 hod.v zasedací
<br> místnosti Obecního úřadu v Bludově <.>
<br>
<br> Zastupitelstva obce Bludov dle §54 odst.3 předložený návrh vrátilo k novému projednání <,>
<br> z důvodu nesouhlasu s předloženým návrhem změny č.2 územního plánu Bludov <.>
<br>
<br> Předmětem úpravy návrhu změny č.2 územního plánu Bludov pro opakované veřejné projednání
<br> je vypuštění návrhové plochy ZM2.06 DS – plochy silniční dopravy,dopravních zařízení,parkovišť
<br> a garáží.V rozsahu této úpravy je návrh opakovaně projednáván <.>
<br>
<br> Návrh změny č.2 územního plánu Bludov (bez úpravy pro opakované projednání) je k veřejnému
<br> nahlédnutí vystaven,na Městském úřadě Šumperk,odboru strategického rozvoje,územního
<br> plánování a inves...

Načteno

edesky.cz/d/3208395

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz