« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Aukční vyhláška

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

aukční vyhláška
11857/OSU/2019-OSUM
<br> Čj.: UZSVM/OSU/10196/2019-OSUM AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není— li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je V elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.naaama'etucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží SSD/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách
<br> www.nabidkamašetkucz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.v „„/.0.Úď.„ hod.Konec aukce se stanovuje na den.<.>.<.>.4 4720/9?.<.>.<.>.<.> ďď/„ĚÍQhod
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.„ Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXX <.>
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu článku 5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 740,00 Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-9127761/0710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do !?25/.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 2.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem,než bezhotovostním převodem,je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu,na který se mu má kauce vrátit.Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS,a to ve...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz