« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Zahájení územního řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VN392 výměna podpěryč 95a92 situace
/// \“ "3/32“_**a_a__ \ /M// f_,| 23% d d M nomrozom oblrílst 4—31 U C] HG OFOVOU VÉÍWTÚ oblast -|| ?.* _Tťíg Uf-Ofšank * „___ _______ _ A a *— Sá mmomm VOdICU mm ___/9 C] egg __________ Šíří “ 59254 „
<br> 431/19 451/18 431/13“
<br> K x\\—_ a 95 _ L18/40(Novy)
<br> konzole 2x BŽL— 600
<br> k Rd dM /7"/Ú/“31325£3“0“ >< BSL- 600 MGPOV list: KMD
<br> \\
<br> '„L Hair.: ujal Mr ar'
<br> 431/255
<br> „ JÍME!
<br> x
<br> \*—,aa **aafggg *aax » ašaaQW* % <,>
<br> C,“L“ **aa \*—a\ť3\!//QF“***—-\I_
<br> “**—133_1499 ***a-
<br> _ » ——_____" _ = ' _ _ x*“ **% ' “***a 431/202 :.* **L_R_ \4jf/208„_ **J 9/30 __ L**_*—a1__ 43/209 —____ * <.>
<br> 431/3!
<br> M*ax afif 2/3_ “***-44 *“ a
<br> “.2 Sm
<br> ly; a__
<br> 244 ** __ //92 f U podperL95 ;] 92 se nenochomzodne;
<br> *a 43//ch\_1—*1
<br> \ Ř! A|a/240B2 600 _ podzemngňzenř ___l___ onzo 0 >< — __ “__ $$$; Rx __ \ _ / /_/ 1x B5_BOO Žil—““ŽŽÍ**a—__l_l
<br> :,I <.>,„v I _ ___ ali—*aRá—fšf/g “\\ * Dalkovy odpmoc s merenlm ** 20 “**—a Fšf/fřg US_SU_Ž41 |! JK
<br> ““a—458! ap;
<br> “*LEGENDA * a litam.<,>
<br> FIA 15/ 60 _|_ % JK._.<.> -___JT 3.5m i í-í_í;Í;Z* __ _ _ *““x- i;; 15__Ohm,\ * - É;_ 4,______ 33=Z11—*a-1ÍÍ;1_**—aí \ ekwkruhy ' ** 53 „ “ * *** '.Nový příhradový stožár VN ŽŽkV,Č.92,95 *.„_ gf; %Novy _dúlkpůý odpínoč; VN ŽŽRV-a- _ _ || (V (W !& šf/ež ňů ****a_i_1___i “1—*—7 Měřítko: Projektová: Šula Vlasim ] Amorizaval: Ing.XXXXXXXX XXXXXX Změny.pozn.: Kresi'íl: Šula Vlastimil\á \\ Provoz.záměr.ČEZ Dishibuoe.29.10.2018.SI1TAMAR 1 ' 2000 Datum: Čawe20019 \ Č.siavbyr'nvest.: |E-12-8006924 Stupeň: | Fonnát: AA Název stavby! objektu: __ Investor: | _|__ | __ __ __ __ ___ VN 392-Ruda nadfMor,uOlsan,US_SU_3089 ČEZ Distribuce,a.s.mno Emos“ Název WW: Kordínačnl situace stavby a Wm 8 k ] ká137145,75701 Vaiašské Meziňčí _ _ 0 „ Pracoviště Bezmčova 5,75901 Zábřeh 1 9 1 120871 002
VN392 výměna podpěryč 95a92 OZŘ
Městský úřad Šumperk
<br> Jesenická 31,787 01 Šumperk
<br>
<br> Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.www.sumperk.cz
<br> č.ú.1905609309/0800 posta@sumperk.cz
<br> IČ: 00303461 ID datové schránky: 8bqb4gk
<br>
<br> Naše č.j.: MUSP 84002/2019
<br> Naše sp.zn.:
<br>
<br> Odbor:
<br> 76286/2019 VYS/LUVE
<br>
<br> odbor výstavby
<br>
<br> *MUSPX021WB0Q*
<br>
<br>
<br>
Tel.:
<br>
<br> Datum:
<br> (+420) 583 388 111
<br>
<br> 12.08.2019
<br>
<br>
<br> OZNÁMENÍ
<br> ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
<br> ČEZ Distribuce,a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,405 02 Děčín 2 <,>
kterého zastupuje ENPRO Energo s.r.o <.>,XXXXXXXXX XXXX,IČO XXXXXXXX,Sokolská
XXX/XX,XXX XX Valašské Meziříčí 1
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 18.07.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění
stavby:
<br> „Výměna podpěry č.95 a 92 vedení VN 22kV“
pod názvem stavby:
<br> "VN 392 - XXXX nad Moravou,u Olšan,US_SU_XXXX"
<br> na pozemcích: parc.č.431/257,431/126 v katastrálním území Ruda nad Moravou <.>
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br>
Stavba obsahuje:
<br> - Jedná se o výměnu podpěry č.95 a č.92 na stávajícím vedení VN 22kV AIFe 3x120 mm
v blízkosti komunikace č.369 mezi obcemi Ruda nad Moravou a Olšany <.>
<br> a) Stávající bezkomorový odpínač US_SU-3089 bude demontován vč.betonové
podpěry.Nová podpěra č.95 bude o 3 m posunuta až na hranici parc.č.431/126 <.>
betonová podpěra bude nahrazena příhradovou podpěrou <.>
<br> b) Nový komorový odpínač US_SU_241 nahrazující demontovaný odpínač
US_SU_3089 bude umístěn na nový příhradový ptožár č.92,který bude posunut
o 3,5 m od demontovaného stožáru v trase vedení na pozemku parc.č.431/257
<br> c) Na nový stožár č.92 bude umístěn nový komorový odpínač Fla 15/60 s dálkovým
ovládáním a měřením 3U+3xl.<.> Přesunutí odpínacího bodu ve vedení na jiný
stožár je z důvodu plánované zástavby rodinných domů v daném území <.>
<br> ………………… viz příloha: Koordinační situace stavby,v.č.19-1120871-002
<br> Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk,jako stave...

Načteno

edesky.cz/d/3196723

Meta

Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Stavební informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz