« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení o movité věci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Úřední_deska_opuštěná_věc-1.pdf (306 kB)
MeDO-41700/2019-kabourek
Č./j./2018/004938-ostatní-MP
<br> V Domažlicích dne: 19.června 2019
<br> Oznámení/ //
//o/movité/věci,/která/se/považuje/za/opuštěnou
<br> opuštěná/věc: /motorové vozidlo tovární značky Citroën,registrační značky 4P53339,zřejmě jen
nepatrné hodnoty <.>
<br> Odůvodnění:/
na základě ustanovení zákona č./89/2012/Sb <.>,/Občanský/zákoník,/§/1050/odst./1,/druhá/věta/
vbyla-li movitá věc,která pro vlastníka měla zřejmě nepatrnou hodnotu,zanechána na místě
<br> přístupném veřejnosti,považuje se za opuštěnou bez dalšího) <.>
<br> Vzhledem k tomu,že do dnešního dne,tj.19.června 2019,se nepodařilo zjistit konkrétního
<br> vlastníka opuštěné movité věci,zřejmě nepatrné hodnoty,předáváme Vám informaci,že tato movitá
<br> věc bude předána oprávněné osobě k likvidaci,po uplynutí doby dvou měsíců,tj.20.srpna 2019,na
<br> základě ustanovení zákona č./89/2012/Sb <.>,/Občanský/zákoník,/§/1045/odst./1,/druhá/věta/vmovitá
věc,kterou vlastník opustil,protože ji nechce jako svou držet,nikomu nepatří) <.>
<br> V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na tel.: 379 719 195,727 808 371 nebo email:
<br> zpracovatel@mpdomazlice.cz ( vždy uvádějte číslo jednací ) <.>
<br> Zpracoval: Schválil:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX Mgr.XXXX XXXXX
<br> Zpracovatel přestupkového řízení Velitel MP Domažlice
<br> tel.379 719 195
<br> ///////////zpracovatel@mpdomazlice.cz
<br> 941790/2019
<br>
<br> 2019-06-20T06:59:20+0000
pečeť úřadu

Načteno

edesky.cz/d/3093460

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz