« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Opatření obecné povahy, Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VV_236b.pdf (242 kB)
8.setkání rodáků obce
Draženov 2022
<br> Dne 28.5.2022 od 14:15 do 15:00 bude
<br> uzavřen průjezd o í Draženov po sil.I/22
<br> Dne 28.5.2022 od 14:15
<br> do 5: ude uzavřen
průjezd o í Draženov po
sil.I/22
<br>
<br>
posta@mesto-domazlice.cz
2022-03-25T09:57:06+0100
Elektronická podatelna Města Domažlice
<br>
2022-05-25T05:55:10+0000
Not specified
VV_236a.pdf (157 kB)
KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Škroupova 18,306 13 Plzeň
<br> E-mail: posta@plzensky-kraj.cz Tel.: + 420 377 195 111 IČO: 70890366
www.plzensky-kraj.cz Fax: + 420 377 195 078 DIČ: CZ70890366
<br> Vaše č.j.:
Ze dne:
Naše č.j.: PK-DSH/4570/22
Spis.zn.: ZN/1038/DSH/22
Počet listů:
Počet příloh:
Počet listů příloh:
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
E-mail: marketa.fikrlova@plzensky-kraj.cz
<br> Datum: 23.05.2022
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako věcně a
místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.4 písm.b) zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
pozdějších předpisů,na základě návrhu Obce Draženov,Draženov 70,344 01
Domažlice 1,IČ: 00253332,ze dne 19.04.2022
<br> s t a n o v í
<br> v souladu s ustanovením § 77,odst.1),písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů po předchozím písemném vyjádření Policie ČR,Krajského ředitelství
policie Plzeňského kraje,územní odbor Domažlice,dopravní inspektorát,ze dne
23.03.2022,pod čj.KRPP-35688-2/ČJ-2022-030106,přechodnou úpravu provozu
na pozemní komunikaci – silnici I/22 a I/26,k zajištění bezpečnosti silničního
provozu v souvislosti s krátkodobou uzavírkou silnice I/22 z důvodu pořádání akce
„8.setkání rodáků obce Draženov“ <.>
Dotčený úsek silnice I/22: od začátku obce Draženov (ve směru od města Domažlice)
po křižovatku sil.I/22 a sil.III/193 68
<br> Stanovené dopravní značení a zařízení pro označení předmětného místa: dle
předložené situace DIO,viz.příloha tohoto stanovení
<br> Doba platnosti: dne 28.05.2022 v době od 14:15 hod.do 15:00 hod <.>
<br> Podmínky,za kterých lze provést tímto stanovenou přechodnou úpravu provozu
na pozemní komunikaci:
- budou dodrženy podmínky stanovené Polic...

Načteno

edesky.cz/d/5400214

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz