« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Návrh OOP - dočasný zákaz stání a zastavení Chsl 2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

36199-2022_pril_schema_DZ.pdf (808 kB)
SPORTOVNÍ STADION
<br> pátek od 6:00 do XXXXXX XX:XX
signed_36199-2022_navrh_OOP.pdf (340 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Číslo jednací: MeDO-36199/2022-Ko
Spis.značka: OD-5086/2022
Počet listů: 5
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: Ing.XXX XXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.05.2022
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou – návrh opatření obecné povahy
<br> I.dočasný zákaz stání a zastavení silničních vozidel na pozemních
komunikacích
<br> II.stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Domažlice,Odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle
§ 40 odst.5 písm.b) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX o pozemních komunikacích),a jako věcně a místně příslušný správní orgán
podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě
návrhu města Domažlice,IČ 00253316,se sídlem náměstí Míru 1,344 01 Domažlice a jeho
projednání s příslušným orgánem Policie České republiky – Krajským ředitelstvím policie
Plzeňského kraje,územním odborem Domažlice,dopravním inspektorátem Domažlice,tímto
opatřením obecné povahy zpracovaným podle § 171-174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále
jen správní řád),ve znění pozdějších předpisů,a ustanovení § 19a odst.1,2 a 3 zákona
o pozemních komunikacích opatřením obecné povahy
<br> I.v souladu s ustanovením § 19a odst.1 a odst.2 zákona o pozemních komunikacích
<br> A) dočasně zakazuje stání vozidel na těchto komunikacích ve městě Domažlice v době od 06:00
hod 12.08.2022 do 24:00 hod 14.08.2022:
<br>  náměstí Míru (dolní polovina) – od budovy radnice k městské bráně – obousměrně;
 náměstí Míru (horní polovina) – od křižovatky s ul.Boženy Němcové a Chodské ke
<br> křižovatce s ul.Kostelní a Branská – obousměrně;
 parkoviště na Chodském náměstí (celé parkoviště);
 ul.Msgre.B.Staška – od okružní křižovatky se silnicí II/193,ul.Kozinova...

Načteno

edesky.cz/d/5403038

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz