« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kosmonautů ve městě Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

37261pril.pdf (843 kB)
"!| “fi-Výr
<br> C.ýt zakryta i do: „Jednosměrný provoz? Ph uzavírce ui.Kc—smonautú - : ' "- '? “užít !;íůi'iaiimvmi tabuli—in i:.& <.>
<br> *wc—M.<.— m-mwx _ _A :.- r n.fi.—.r
<br> ča? '! m mm.-Hm“ spammera—žhe ;).-svozu \;.Kosmonauíir |_; ivr'zu * !ij
signed_37261.pdf (251 kB)
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE
Odbor dopravy
náměstí Míru 1,pracoviště U Nemocnice 579
344 20 Domažlice
Číslo jednací: MeDO-37261/2022
Spis.značka: OD-5177/2022
Počet listů: 1
Počet příloh: 1
<br> Vyřizuje: XXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
<br> Datum: XX.05.2022
<br> Oznámení veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy -stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Domažlice,odbor dopravy,jako věcně a místně příslušný obecní úřad obce s
rozšířenou působností ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a odst.5 a § 124 odst.6 zákona č <.>
361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
„zákon o silničním provozu“),ve znění pozdějších předpisů,na základě žádosti právnické osoby –
Chodské vodárny a kanalizace,a.s <.>,IČ: 49788761,Bezděkovské předměstí 388,344 78 Domažlice
podané dne 24.05.2022,po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje,územního odboru Domažlice,dopravního inspektorátu
Domažlice,č.j.KRPP-76646-4/ČJ-2022-030106,ze dne 25.05.2022 <,>
<br> s t a n o v í
<br> opatřením obecné povahy ve smyslu ustanovení § 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád“) v návaznosti na ustanovení § 77 odst.1 písm.c) a
odst.5 zákona o silničním provozu následující přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní
komunikaci:
<br> Dotčený úsek: a) ul.Kosmonautů v úseku od čp.160 k čp.189 ve městě Domažlice – výkopové
práce ve vozovce za účelem provedení rekonstrukce vodovodu – výměny armatur
<br> b) ul.Kosmonautů v úseku od čp.176 k čp.189 ve městě Domažlice – výkopové
práce za účelem provedení rekonstrukce kanalizace,rekonstrukce vodovodu
<br> Stanovené dopravní značení: a) A15+E7b,Z2,Z4a+S7,C4b,B28
b) B1+E13 (Mimo vozidel stavby),Z2,B28,IP 10a,IP 10b,Z4a+S7,C4b
<br> Doba platnosti: a) po dobu provádění stavebních prací (do 27.07.2022)
b) po dobu provádění stavebních prací (cca 01.06.do 15.07.2022)
<br> Toto stan...

Načteno

edesky.cz/d/5403037

Meta

Dopravní informace   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz