Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 05. 2022 Návrh OOP - dočasný zákaz stání a zastavení Chsl 2022
27. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kosmonautů ve městě Domažlice
26. 05. 2022 Opatření obecné povahy, Přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci
26. 05. 2022 DSO Svazek Domažlicko - návrh závěrečného účtu za rok 2021, Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření
25. 05. 2022 oznámení o zahájení řízení - veřejné jednání: Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - přístře
25. 05. 2022 DSO Povodí Berounky - Pozvánka na Shromáždění, Návrh závěrečného účtu za rok 2021
24. 05. 2022 Stanovení přechodé úpravy provozu - ul. Petrovická ve městě Domažlice
24. 05. 2022 Počet členů zastupitelstva města Domažlice pro volební obdodbí 2022-2026 a potřebný počet podpisů
24. 05. 2022 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
23. 05. 2022 Vyhlášení popisu věci - 1 ks tlaková lahev na kyslík
20. 05. 2022 návrh OOP - stanovení místních úprav provozu na PK Libkov (pasport)
20. 05. 2022 Záměr města uzavřít dodatek ke smlouvě o zřízení práva stavby č. 21/2022
20. 05. 2022 Dokument "Dražební vyhláška, č...." již není dostupný.
20. 05. 2022 OOP - stan.přech.úprav provozu na II/195 Postřekov-stavba kanal. a vod.příp.
19. 05. 2022 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
19. 05. 2022 OOP - stan.přech.úprav - označ.objížděk - uzavírka na III/1846 Všepadly-Černíkov
17. 05. 2022 OOP - stan.přech.úprav - uzav. na II/195 Hostouň - pouť
17. 05. 2022 Pres-Kuzma-SP+COV_do_vod_podzem
17. 05. 2022 OOP - stan.přech.úprav provozu na III/1836 Hradiště - stavby kanal. přípojek
17. 05. 2022 OOP - stan.přech.úprav provozu na III/19514 a III/19515 Poběžovice-stavba obrub chodníků
17. 05. 2022 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 2.6.2022 od 7:30 do 12:30
13. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vojtěchova ve městě Domažlice
13. 05. 2022 Počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran
13. 05. 2022 Podávání kandidátních listin
13. 05. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 2.6.2022 od 7:30 do 12:30
13. 05. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 2.6.2022 od 7:30 do 14:30
13. 05. 2022 návrh OOP - stan.míst.úprav provozu - zavedení jednosměrného provozu v ul. Msgre B.Staška Domažlice
13. 05. 2022 Postřekov-Mráz,výstavba kaskády MVN Kateřina-ROZHODNUTÍ
12. 05. 2022 Záměr města pronajmout hmotnou nemovitou věc č. 19/2022 - čp. 40 na náměstí Míru v DO
12. 05. 2022 zadání - návrh zadání, oznámení (+zastupitel) [S]: Změna č.1 územního plánu obce Pařezov
12. 05. 2022 Záměr města dát do výpůjčky hmotnou nemovitou věc č. 20/2022 - čp. 117 v ul. Petrovická v DO
12. 05. 2022 Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Zahloubení kamenolomu Luženičky
12. 05. 2022 Spáňov-Vrzal,ČOV do VK-ROZHODNUTÍ
12. 05. 2022 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředník - sociální pracovník/ce OSVZ
10. 05. 2022 Pozvánka na 48. zasedání Zastupitelstva města Domažlice dne 18.5.2022 od 16:00 hodin
10. 05. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 25.5.2022 od 7:30 do 15:30
10. 05. 2022 Oznámení o rozpočtových opatření č.86/2022-114/2022
10. 05. 2022 Chodska_Lhota-obec-rekonstrukce_destove_kanalizace-stav_povoleni
10. 05. 2022 OOP - stan.přech.úprav provozu na silnicích Koloveč - stavba kanalizace
10. 05. 2022 OOP - stan.přech.úprav na silnicích-uzavírka na III/1836 a III/1837 Stanětice-stavba vod.příp.a objí
10. 05. 2022 návrh OOP - stan.míst.úpravy provozu na ÚK - osazení P 4 a Z k.ú. Prapořiště
06. 05. 2022 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Hradská ve městě Domažlice
06. 05. 2022 Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí, aktualizace k 1.2.2022
05. 05. 2022 Usnesení zastavení řízení, Modernizace trati
05. 05. 2022 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Komunikace a odvodnění, Poběžovice - Větrn
05. 05. 2022 Dokument "191 EX 1469/21-55 Dra..." již není dostupný.
05. 05. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie, 24.5.2022 od 7:30 do 16:00
03. 05. 2022 Dokument "Veřejná dražební vyhl..." již není dostupný.
03. 05. 2022 Dokument "veřejná vyhláška - ad..." již není dostupný.
03. 05. 2022 Dokument "oznámení o zahájení ř..." již není dostupný.

XML