Město Domažlice

Okresní město
Okres Domažlice

http://46.23.56.66

Údaje orgánu veřejné moci

Město Domažlice
náměstí Míru 1
344 01 Domažlice

Datová schránka: q25byeg
E-mail: milena.vlckova@mesto-domazlice.cz, miroslav.mach@mesto-domazlice.cz, podatelna@mesto-domazlice.cz, posta@mesto-domazlice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 10. 2019 Pozvánka na 15. zasedání ZM Domažlice, která se bude konat dne 30.10.2019 v malém sále MKS
22. 10. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Územní plán
21. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Petrovice, DO-obnova vedení NN, zak.č. IE-12-0007464
18. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 6.11.2019 od 7:30 do 15:30, Domažlice/Město
18. 10. 2019 Oznámení 18. zasedání ZPK
18. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 6.11.2019 od 7:30 do 15:30,Bezděkovské Předměstí
17. 10. 2019 OOP - stanovení přechodných úprav provozů na hraničních přechodech - kontroly osob a věcí
16. 10. 2019 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Žádost o změnu stavby před dokončením - vy
16. 10. 2019 veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti
16. 10. 2019 Oznámení - Kanalizace a ČOV, část 1 - splašková kanalizace, Koloveč
16. 10. 2019 verřejná vyhláška o možnosti převzít písemnosti
15. 10. 2019 OOP - stan.přech.úprav na II/184 Všeruby - stavba kan. a III/1836 Hradiště - stavba vod.příp.
15. 10. 2019 Oznámení záměru města prodat hmotnou nem. věc a zřídit k ní právo stavby 3/2019 - OZ Vrbova
14. 10. 2019 Dražební vyhláška č. 1066-EODD/19
14. 10. 2019 Nález č. 50/2019
14. 10. 2019 Nález č. 49/2019
14. 10. 2019 Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 35/2019 - pozemek v k. ú. Domažlice
14. 10. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - ul. nám. Míru - akce "Mikuláš v kočáře"
14. 10. 2019 Oznámení záměru města pronajmout hmotnou nemovitou věc 36/2019 - část poz. v k.ú. DO - dobíjecí stan
11. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: dopravní řešení obytné zóny, Draženov
11. 10. 2019 DV 139EX 08161/16-115
11. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: obytná zóna v obci Folmava
11. 10. 2019 Dobříkov-Vavrečkovi,ČOV do VK-OZNÁMENÍ
10. 10. 2019 Rozhodnutí - Ochranné pásmo - vodní zdroj HV 01 na p.p.č. 1329/3 - Posílení vodovodu Postřekov
10. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 29.10.2019 od 7:30 do 11:30, Týnské Předměstí
10. 10. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny, 29.10.2019 od 7:30 do 11:30, Hořejší Předměstí
08. 10. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucí/vedoucího domova pro seniory Domažlice
04. 10. 2019 Oznámení -Prodloužení vodovodu a kanalizace vč. vodovodních a kanalizačních přípojek, Postřekov
04. 10. 2019 Oznámení o rozpočtových opatření č. 180/2019 - 206/2019
04. 10. 2019 OOP - stan.přech.úprav na III/19364 a III/19365 k.ú. Újezd - novoroční běh
02. 10. 2019 Usnesení
02. 10. 2019 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: III/1921 a III/1923 Chodská Lhota
02. 10. 2019 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
02. 10. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředník - referent/ka odboru správy majetku
02. 10. 2019 Dokument "veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
01. 10. 2019 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkčního místa úředník/ce - vedoucí odboru správy majetku
01. 10. 2019 Šibanov-HTL SERVIS,biocentrum Šibanov-OZNÁMENÍ
30. 09. 2019 OOP - SPDZ - výkop ve vozovce - ul. Chrastavická - havárie na vodovodním řadu
30. 09. 2019 Záznam o nálezu č.48/2019
27. 09. 2019 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Sluníčka Domažlice, příspěvkové organizace
27. 09. 2019 OOP-stan.přech.úpravy provozu-uzav. na III/0223 Kdyně-bezpečnost chodců při otevírání zbrojníice
26. 09. 2019 Výběrové řízení - ředitele/ka Sluníčka Domažlice, p.o.
26. 09. 2019 Oznámení záměru města pronajmout/propachtovat hmotnou nemovitou věc 33/2019 - pozemek v k. ú. DO
26. 09. 2019 Oznámení záměru města dát do výpůjčky hmotnou nemovitou věc 34/2019 - část pozemku v k. ú. Domažlice
25. 09. 2019 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: novostavba železobetonové jímky k.ú. Milavče
24. 09. 2019 návrh OOP-stan.míst.úprav provozu na MK Poběžovice, na III/19522 a MK a VPÚK Ohnišťovice
24. 09. 2019 OOP - stanovení místních úprav provozu na III/1839 Zahopřany
23. 09. 2019 Nález č.47/2019
23. 09. 2019 řízení - oznámení veřejného projednání návrhu: Změna územního plánu
20. 09. 2019 Oznámení záměru prodat hmotnou nemovitou věc 32/2019 - pozemek v k. ú. Domažlice

XML