« Najít podobné dokumenty

Město Domažlice - Oznámení záměru města směnit hmotnou nemovitou věc 11/2019 - pozemky v k. ú. Domažlice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Domažlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

signed_11_2019.pdf (290 kB)
Město Domažlice
Odbor správy majetku MěÚ
náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
<br> Město Domažlice
oznamuje podle § 39 zák.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění,záměr
<br> směnit hmotnou nemovitou věc <,>
aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky
<br> (11/2019)
<br> Zastupitelstvo města na svém 9.zasedání dne 24.04.2019 svým usnesením č.:
<br> 160 - b) schvaluje záměr směnit pozemek p.č.2382/30 za pozemek p.č.2382/29 ve vlastnictví
soukromých osob,vše v k.ú.Domažlice s tím,že směna bude provedena bez finančního
vypořádání <.>
<br> Domažlice 26.04.2019
Bc.XXXXXX XXXXX v.r <.>
<br> vedoucí odboru správy majetku
<br> Telefon: 379 719 111 Fax: 379 722 763 Bank.spojení:109782579/0300 IČ:00253316 e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz
104594982/0300
<br>
344 20 Domažlice
<br> 2019-04-26T08:56:11+0200

Načteno

edesky.cz/d/2930376

Meta

Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Domažlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz