« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Aukční vyhlášky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

AV šroubky
AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkupz <.>
<br> 878/08U/2019—OSUM
<br> čj.: uzsvnn/osu1734/2o1 s-osurvi
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.aabtdkamajetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 1.2.<.> :BZ—.1!119 v.<.>.<.> ĚŽČ'C.<.>.hod.Konec aukce se stanovuje na den.<.> a.“03“ 391g.<.>.<.>.Ciff.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> ll.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná lng.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované <.>
<br> Plastová nádoba s obsahem různých šroubků
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodařit s...
AV stativ
885/08U/2019-OSUM
<br> Čj.: UZSVM/OSU/741/2019-OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> !.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkacz.Začátek aukce se stanovuje na den12.<.> -.[jZ.—.<.> 1019 v „3.09.<.>.<.>.<.> hod.Konec aukce se stanovuje na den j,<.>.gg.<.>.mgv.<.>.<.>.gf?.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> |||.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br> Stativ zn.GAMMA 72
<br> Popis předmětu aukce:
<br>.Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodařit s majetkem
<br> státu m...
AV perlinka
l||I||||l||||l|||l|||||l|||l||
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamagetkucz <.>
<br> 877/08U/2019-OSUM
<br> Čj.: UZSVM/OSU/733/2019-OS U M
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.napídkamaježkucz.Začátek aukce se stanovuje na den.12.:l]Z.-.Zl]19 v.<.>.<.>.(fffpm hod.Konec aukce se stanovuje na den.—./.<.>.-113=.zmgv.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Flašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br> Role perlinky
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost ...
AV kolo
na.<.>.—___—
<br> 871IOSU12019-OSUM Čj.: uzsvmrosunzwzm 9-osum
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je V elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den II.<.> -0271019 v.<.>.<.>.(Ž.GÍ'.<.>.<.>.<.> hod.Konec aukce se stanovuje na den 1.<.> 4131201“.<.>.<.>.7.71.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadvavatele aukce je Odloučené pracoviště Šumperk.Kontaktní osobou je Tereza Síllarová,DiS <.>
<br> ll.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele au kce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.XXXXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované <.>
<br> Jízdní kolo Twist Fox dámské
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlidky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věcí je Česká republika,příslušnost hospodařit s ma...
AV hmoždíř
874/OSU/2019-OSUM
<br> Čj.: UZSVM/OSU/TSO/2018-OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,neni-li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamaěetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Uřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabídkamaježkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 1.2.<.> 102'.<.> 2|119v.<.>.<.>.<.> 7 3%.<.>.hod.Konec aukce se stanovuje na den-.L.<.> -[[]=.1mg.<.>.<.>.9.9.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Odloučené pracoviště Sumperk.Kontaktní osobou je Tereza Sillarová,DiS <.>
<br> ||.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EP-$“).Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> III.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikovaná <.>
<br> Kovový hmoždíř s paličkou
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručuji její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodařit s majetkem
<br> st...
AV dveře
873/03U12019-OSUM
<br> Čj.: uzsvwosurrzsfzmg-OSUM
<br> ||ll|l||l|l||||||||||||||Il|l|
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkamajetkucz.Začátek aukce se stanovuje na den 1.2.<.>.gg.<.> 1019 v.<.>.<.> CŽCÍW hod <.>
<br> Konec aukce se stanovuje na den-.h.:[13.-.<.> 2[]19v.<.>.<.>.<.> ".c.<.>.<.>.hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je Odloučené pracoviště Šumperk.Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS").Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Ill.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované <.>
<br> Shrnovací plastové dveře
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republi...
AV budík
QSZÍOSUf2019-OSUM Cj.: UZSVM/OSU/738/2019-OSUM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA
<br> Aukce se řídí platným Aukčn ím řádem,není-Ii stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabidkamajetkucz <.>
<br> |.Termín a místo konání aukce
<br> Touto „Aukční vyhláškou" se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,lČO: 69797111,dostupného na webových (stránkách
<br> www nabědkamejetku cz.Začátek aukce se stanovuje na den12.<.> 7792 1:11! V.<.>.<.>.9M.<.>.<.>.<.>.<.> hod.Konec aukce se stanovuje na den.1.<.> faq—.101%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce' je Odloučené pracoviště Šumperk.Kontaktní osobou je XXXXXX XXXXXXXXX,DiS <.>
<br> II.Podmínky účasti v aukci
<br> Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EASt').Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> Ill.Označení vyhlašovatele aukce
<br> Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,ICO: 69797111,za kterou právně jedná Ing.XXXXX XXXXXXX pověřený na základě Příkazu generálního ředitele č.X/XXXX,v platném znění <.>
<br> IV.Předmět aukce
<br> Předmětem aukce je movitá věc,níže specifikované <.>
<br> Radiobudík zn.BENCH v krabici
<br> Popis předmětu aukce:
<br> Jedná se použitou movitou věc,jejíž stáří nelze přesně určit.Zadavatel aukce ani Provozovatel nezaručují její funkčnost a tuto movitou věc nelze reklamovat.Z tohoto důvodu se doporučuje zájemcům zúčastnit se prohlídky předmětu aukce <.>
<br> Vlastníkem výše uvedené movité věci je Česká republika,příslušnost hospodaři...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz