« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MVČR zrušení veřejnoprávní smlouvy
1
<br>
odbor veřejné správy,dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
<br> Č.j.: MV-138752-5/ODK-2018
<br> Praha 19.prosince 2018
město Šumperk
ID datové schránky: 8bqb4gk
<br> město Zábřeh
ID datové schránky: hk9bq2f
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
Ministerstvo vnitra,odbor veřejné správy,dozoru a kontroly,v souladu
s ustanovením § 167 odst.2 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní
řád“) ve spojení s ustanovením § 66a odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích
(obecní zřízení)
<br>
uděluje souhlas se zrušením veřejnoprávní smlouvy
<br>
uzavřené účastníky řízení,městem Šumperk,se sídlem nám.Míru 1,787 01
<br> Šumperk a městem Zábřeh,se sídlem Masarykovo náměstí 6,789 01 Zábřeh <,>
podepsané dne 30.prosince 2002 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra dne
7.února 2003),změněné dodatkem č.1 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra 18 <.>
prosince 2003),dodatkem č.2 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra 13.prosince
2004),dodatkem č.3 (souhlas Ministerstva vnitra č.j.RVS-1317/2005),dodatkem
č.4 (právní moc souhlasu Ministerstva vnitra 15.prosince 2006),dodatkem č.5
(právní moc souhlasu Ministerstva vnitra 7.prosince 2007),dodatkem č.6 (právní
moc souhlasu Ministerstva vnitra 12.prosince 2008),dodatkem č.7 (právní moc
souhlasu Ministerstva vnitra 12.prosince 2009),dodatkem č.8 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 11.prosince 2010),dodatkem č.9 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 10.prosince 2011),dodatkem č.10 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 15.prosince 2012),dodatkem č.11 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 14.prosince 2013),dodatkem č.12 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 13.prosince 2014),dodatkem č.13 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 12.prosince 2015),dodatkem č.14 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 17.prosince 2016) a dodatkem č.15 (právní moc souhlasu
Ministerstva vnitra 4.ledna 2018),na základě níž Městský úřad Šumperk vykonává
přenesenou působnost v rozsahu stanoveném zákonem č.167/1998 Sb.<,>...

Načteno

edesky.cz/d/2593150

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz