« Najít podobné dokumenty

Město Šumperk - Prodej majetku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Šumperk.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MJP 13 prodej bytové jednotky nám Jana Zajíce
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br>
Rada města ze dne 28.12.2018
<br> Číslo usnesení: 157/18
<br>
Předmět:
jednotka označená v návrhu prohlášení vlastníka číslo 2958/43 (dle projektové dokumentace číslo 305) v
<br> budově číslo popisné 2958 na pozemku stavební parcele číslo 725/7 v katastrálním území Šumperk,obec
<br> Šumperk (or.nám.Jana Zajíce 14,Šumperk) včetně spoluvlastnického podílu 3784/10000 na společných
<br> částech domu číslo popisné 2958 společných jen vlastníkům jednotek pojmenovaných byt číslo 2958/42,byt
<br> číslo 2958/43 a byt číslo 2958/44 a spoluvlastnického podílu o velikosti 154/10000 na společných částech
<br> domu číslo popisné 2958,které jsou ve spoluvlastnictví všech vlastníků 80 jednotek pojmenovaných byt číslo
<br> 2958/1 – 2958/80,a spoluvlastnického podílu o velikosti 154/10000 na pozemku pod domem stavební
<br> parcely číslo 725/7 v katastrálním území Šumperk.Kupní cena: 586.300,-Kč <.>
<br> Na základě zveřejněného záměru bude dohodou ukončena stávající smlouva o budoucí smlouvě kupní na
<br> předmětnou bytovou jednotku se stávajícím budoucím kupujícím a uzavřena nová smlouva o budoucí smlouvě
<br> kupní dle předložené žádosti <.>
<br> Snímek:
<br>
<br> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,Odbor
<br> majetkoprávní,vedoucí odboru Ing.XXXX XXXXXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXXXX,právní oddělení,telefon XXX XXX XXX <,>
<br> e-mail: ilona.motkova@sumperk.cz nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí,dveře č.511
<br> v pondělí až čtvrtek
<br> Doba zveřejnění na obecních deskách od 04.01.2019 do 21.01.201
<br>
2019-01-02T15:39:05+0000
Not specified
MJP 6 prodej pozemků v k ú Dolní Studénky
Město Šumperk zveřejňuje záměr
<br> PRODAT
<br>
Rada města ze dne 28.12.2018
<br> Číslo usnesení: 149/18
<br>
Předmět: pozemek parcela číslo 442/132 – orná půda,pozemek parcela číslo 704/2 – orná půda a pozemek parcela
číslo 705/2 – trvalý travní porost v katastrálním území Dolní Studénky <.>
<br> Účel prodeje: majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou díla komunikace „I/44 Bludov obchvat“ <.>
<br> Kupní cena: 1.388.160,--Kč (slovy : jedenmiliontřistaosmdesátosmtisíc jednostošedesát korun českých)
<br>
<br>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<br> Dotazy,připomínky a žádosti adresujte na Městský úřad Šumperk,nám.Míru 364/1,78701 Šumperk,Odbor
<br> majetkoprávní,vedoucí odboru Ing.XXXX XXXXXXXX,telefon číslo XXX XXX XXX <.>
<br> Vyřizuje: Mgr.XXXXX XXXXX,vedoucí právního oddělení,telefon XXX XXX XXX,e-mail:milan.subrt@sumperk.cz
<br> nebo osobně na odboru MJP,budova radnice,I.poschodí,dveře č.510 v pondělí až čtvrtek
<br>
<br> Doba zveřejnění na obecních deskách od 04.01.2019 do 21.01.2019
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2019-01-02T15:38:50+0000
Not specified

Načteno

edesky.cz/d/2586904

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Šumperk      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz