Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 09. 2022 Dokument "Oznámení panu Dalibor..." již není dostupný.
14. 09. 2022 Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb - solární sušení kalů areál CHEVAK Cheb - MUCH 88062/2022
14. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 89772/2022
14. 09. 2022 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
13. 09. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
12. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/606; č.j. MUCH 88798/2022
09. 09. 2022 Záměr města Cheb směnit hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - č.j. MUCH 88221/2022
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Jateční, Cheb - č.j. MUCH 88188/2022
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 88003/2022
07. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 87196/2022
06. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/21413; č.j. MUCH 87094/2022
05. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060849512, ČEZ, MUCH 86435/2022
02. 09. 2022 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
02. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060852564, ČEZ, MUCH 85940/2022
02. 09. 2022 Program 21. zasedání ZKK - dne 12.9.2022, č.j. KK/1979/VZ/22, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 85576/2022
02. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060848760, ČEZ, MUCH 85091/2022
02. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060848754, ČEZ, MUCH 84896/2022
02. 09. 2022 „Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, MZP/2022/710/3250, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 85426/2022
02. 09. 2022 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Prodejna Lidl ul. 17.listopadu, Cheb" - KÚ KK, č.j. KK/3737/ZZ/22-8; čj. MUCH 82056/2022
02. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Palackého, Cheb, MUCH 86295/2022
02. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Břehnická, Cheb, MUCH 85721/2022
02. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Lidická, Cheb - č.j. MUCH 69466/2022
31. 08. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb - č.j. MUCH 85509/2022
31. 08. 2022 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Prodejna Lidl ul. 17.listopadu, Cheb" - KÚ KK, zn. KK/3737/ZZ/22-9; čj. MUCH 82056/2022
30. 08. 2022 Úplná uzavírka provozu - ul. Klášterní mlýn, Na Nivách, Cheb
30. 08. 2022 Úplná uzavírka provozu - ul. Přemysla Otakara, Cheb
30. 08. 2022 Úplná uzavírka provozu - ul. Nerudova, Cheb
30. 08. 2022 Částečná uzavírka provozu na silnici III/2148 (ul. Podhradská)
30. 08. 2022 Uzavírka provozu na části místní komunikace - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
30. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 84316/2022
29. 08. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
26. 08. 2022 Záměr města Cheb na změnu smluvních podmínek zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
26. 08. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
25. 08. 2022 Agenda nedostatečně identifikovaných osob, tzn. neznámý vlastník - aktualizace k 1.8.2022, UZSVM/PKV/4493/2022-PKVM, UZSVM Karlovy Vary, MUCH 82586/2022
24. 08. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - ul. Dvořákova, Malé náměstí, Cheb - č.j. MUCH 83296/2022
24. 08. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Sportovců, Cheb - č.j. MUCH 83236/2022
24. 08. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Valdštejnova, Cheb - č.j. MUCH 83119/2022
24. 08. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Školní, Cheb - č.j. MUCH 83100/2022
24. 08. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Lidická, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 82664/2022
23. 08. 2022 Částečná a úplná uzavírka provozu - ul. 26. dubna, Cheb
23. 08. 2022 Úplná uzavírka provozu na části silnice III/2143 - v místě mostu č. 2143-1 (u spol. CHETES, ul. 17. listopadu – Svatý Kříž)
23. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - MK C10 na p.p.č. 1020/4, k.ú. Podhrad, obec Cheb, MUCH 81697/2022
22. 08. 2022 Závěr ZŘ záměru "Navýšení kapacity zařízení ke sběru, výkupu a využití odpadů v provozovně Cheb", KK/3519/ZZ/22-14, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 81916/2022
22. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška, 15..." již není dostupný.
22. 08. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845725, ČEZ, MUCH 81924/2022
22. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nádražní, Nádražní stezka, Školní, Ruská, 5. května, Československé armády, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 80371/2022
20. 08. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060852209, ČEZ, MUCH 81825/2022
20. 08. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845722, ČEZ, MUCH 81824/2022
20. 08. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060839533, ČEZ, MUCH 81632/2022

XML