Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 11. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060855116, ČEZ, MUCH 108986/2022
06. 11. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060864595, ČEZ, MUCH 108985/2022
06. 11. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060863768, ČEZ, MUCH 108206/2022
04. 11. 2022 Upozornění pro řidiče
03. 11. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
02. 11. 2022 Nabídka pozemků k pronájmu, SPU 398565/2022/129/Boo., SPÚ Karlovy Vary, MUCH 107843/2022
01. 11. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Březinova, Cheb - č.j. MUCH 107066/2022
01. 11. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Cheb, MUCH 107314/2022
01. 11. 2022 Upozornění na plánovanou uzavírku silnice III/21226
31. 10. 2022 Dokument "Dražební vyhláška, 18..." již není dostupný.
31. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 106407/2022
28. 10. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. 26.dubna, Cheb, MUCH 106766/2022
27. 10. 2022 Dokument "Usnesení o zrušení DV..." již není dostupný.
27. 10. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060857016, ČEZ, MUCH 105609/2022
27. 10. 2022 Oznámení o ukončení činnosti - praktický lékař MUDr. Marta Velebová, MUCH 105507/2022
26. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 105702/2022
26. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/21413; č.j. MUCH 105618/2022
26. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Družstevní, Františkovy Lázně, MUCH 103329/2022
24. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Trčky z Lípy, Cheb - č.j. MUCH 104204/2022
24. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Karlovarská, Cheb, MUCH 103946/2022
22. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve Fr. Lázních; č.j. MUCH 104311/2022
22. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K Výtopně a ÚK, Cheb, MUCH 103328/2022
22. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb - č.j. MUCH 81680/2022
22. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/21410 v k.ú. Lipová a Stebnice + PK Lipová, MUCH 100994/2022
21. 10. 2022 Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb - solární sušení kalů areál CHEVAK Cheb - MUCH 102272/2022
21. 10. 2022 Cheb – Lesní – rekonstrukce: kVN, kNN, na pozem.p.č. 2153/1, 2155/1, 2153/4, 2155/2 a 2155/4 v k.ú. Cheb, obec Cheb - MUCH 102081/2022
21. 10. 2022 Program 22. zasedání ZKK - dne 31.10.2022, č.j. KK/2409/VZ/22, KK/2410/VZ/22, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 104105/2022
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/2141; č.j. MUCH 103231/2022
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Palackého, Cheb, MUCH 81018/2022
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Františkolázeňská, Cheb, MUCH 102151/2022
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Karlova, Cheb - č.j. MUCH 102668/2022
19. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 101984/2022
17. 10. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060862019, ČEZ, MUCH 101993/2022
17. 10. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060863445, ČEZ, MUCH 101456/2022
17. 10. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060858734, ČEZ, MUCH 101034/2022
17. 10. 2022 Dokument "Usnesení o oznámení d..." již není dostupný.
17. 10. 2022 Stanovisko"Plán dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe 2021 - 2027" + vypořádání vyjádření, MZP/2022/710/3729, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 95909/2022
17. 10. 2022 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů, ČEZ Distribuce, a.s., MUCH 100923/2022
17. 10. 2022 Úplná uzavírka provozu - část ul. Havlíčkova + účelová komunikace, Cheb
17. 10. 2022 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
17. 10. 2022 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
15. 10. 2022 Cheb, stavební úprava komunikace ulice Nová - MUCH 99617/2022
15. 10. 2022 Uzavírka provozu na místních komunikacích - Jateční, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
15. 10. 2022 Uzavírka provozu na části místní komunikace - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb
14. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Sportovců, Cheb - č.j. MUCH 81689/2022
14. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Valdštejnova, Cheb - č.j. MUCH 81685/2022
14. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Školní, Cheb - č.j. MUCH 81682/2022
14. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK ve F.L.; č.j. MUCH 100674/2022
14. 10. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Lidická, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 80745/2022
13. 10. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.

XML