Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/21325 (ul. Anglická), místní komunikace ul. Zelená, Vančurova a Karla Čapka, Františkovy Lázně, MUCH 93787/2022
27. 09. 2022 Plánovaná odstávka elektřiny - ČEZ, 110060858534; čj. MUCH 92369/2022
27. 09. 2022 Plánovaná odstávka elektřiny - ČEZ, 110060858545; čj. MUCH 93795/2022
27. 09. 2022 Plánovaná odstávka elektřiny - ČEZ, 110060859444; čj. MUCH 93857/2022
27. 09. 2022 Plánovaná odstávka elektřiny - ČEZ, 110060858140; čj. MUCH 94772/2022
27. 09. 2022 Dražební vyhláška - ExÚ Zlín, 207 EX 6336/10-104; čj. MUCH 93295/2022
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Havlíčkova a další, Cheb, MUCH 94298/2022
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 94303/2022
27. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 94213/2022
26. 09. 2022 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
23. 09. 2022 Navýšení parkovacích kapacit v ul. Vrchlického, U Stadionu, Na Hradčanech v Chebu - MUCH 92057/2022
22. 09. 2022 Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Prodejna pro dům a zahradu, Cheb, ul. Ke Hřbitovu" - KÚ KK; čj. MUCH 92881/2022
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Zemědělská, Slapanská, Cheb, MUCH 93284/2022
22. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dvořákova, Malé náměstí, Okružní, Boženy Němcové, Cheb - č.j. MUCH 82791/2022
21. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - k.ú. Cetnov, obec Cheb, MUCH 93089/2022
21. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Americká, Klášterní mlýn, Cheb, MUCH 91616/2022
21. 09. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
21. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dlouhá, Františkovy Lázně, MUCH 91618/2022
21. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21324; č.j. MUCH 92480/2022
19. 09. 2022 Opravné broušení kolejnic - Správa železnic; čj. MUCH 91719/2022
19. 09. 2022 Dražební vyhláška - ExÚ Plzeň-město, 134 EX 01217/22-123; čj. MUCH 91196/2022
19. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Lomená, Cheb - č.j. MUCH 91754/2022
19. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 91797/2022
16. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21217; č.j. MUCH 90720/2022
15. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060852567, ČEZ, MUCH 88756/2022
15. 09. 2022 Oznámení o stavbě - rekonstrukce - kNN + plánek, zn. P7122034.01/Plzeň, OMEXOM GA Energo s.r.o., MUCH 88454/2022
15. 09. 2022 Oznámení o stavbě - připojení lokality nových 11RD + plánek, zn. P7122029.01/Plzeň, OMEXOM GA Energo s.r.o., MUCH 88449/2022
14. 09. 2022 Dokument "Oznámení panu Dalibor..." již není dostupný.
14. 09. 2022 Doplnění kalové koncovky ČOV Cheb - solární sušení kalů areál CHEVAK Cheb - MUCH 88062/2022
14. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 89772/2022
14. 09. 2022 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
13. 09. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
12. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/606; č.j. MUCH 88798/2022
09. 09. 2022 Záměr města Cheb směnit hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - č.j. MUCH 88221/2022
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Jateční, Cheb - č.j. MUCH 88188/2022
08. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 88003/2022
07. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 87196/2022
06. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/21413; č.j. MUCH 87094/2022
05. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060849512, ČEZ, MUCH 86435/2022
02. 09. 2022 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
02. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060852564, ČEZ, MUCH 85940/2022
02. 09. 2022 Program 21. zasedání ZKK - dne 12.9.2022, č.j. KK/1979/VZ/22, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 85576/2022
02. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060848760, ČEZ, MUCH 85091/2022
02. 09. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060848754, ČEZ, MUCH 84896/2022
02. 09. 2022 „Plán dílčího povodí Berounky 2021 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí, MZP/2022/710/3250, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 85426/2022
02. 09. 2022 Závěr zjišťovacího řízení k záměru "Prodejna Lidl ul. 17.listopadu, Cheb" - KÚ KK, č.j. KK/3737/ZZ/22-8; čj. MUCH 82056/2022
02. 09. 2022 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Palackého, Cheb, MUCH 86295/2022
02. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Břehnická, Cheb, MUCH 85721/2022
02. 09. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Lidická, Cheb - č.j. MUCH 69466/2022

XML