Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírka ul. Písečná, Cheb, č.j. MUCH 22006/2019
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu - ul. Americká, Cheb
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Vrbenského, Cheb, č.j. MUCH 14082/2019
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - průmyslový park, Cheb, č.j. MUCH 22663/2019
11. 03. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
11. 03. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
08. 03. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
07. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - Františkánské náměstí, Cheb - č.j. MUCH 21697/2019
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 03. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Příčná, Františkovy Lázně
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy -stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb, č.j. MUCH 105394/2018
05. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu - Cheb, č.j. MUCH 9649/2019
04. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. V Zahradách, Cheb, č.j. MUCH 100284/2018
01. 03. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
01. 03. 2019 Záměr města Cheb pronajmout hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
01. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Žižkova, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 1073/2019
28. 02. 2019 Výběrové řízení č.484 /2019 - na pronájem garáže bez čp/če na poz. parc. č. st. 4074, Cheb, v ul. Pobřežní, formou veřejné elektronické aukce
28. 02. 2019 Výběrové řízení č.485/2019 - na pronájem garáže bez čp/če na poz. parc. č. st. 4562, Cheb, v ul. Pobřežní, formou veřejné elektronické aukce
27. 02. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
27. 02. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
27. 02. 2019 Záměr města Cheb darovat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
27. 02. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Luční, Cheb , č.j.: MUCH 17971/2019
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - účelová komunikace na st.p.č. 686/1, k.ú. Cheb, č.j.: MUCH 17787/2019
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Havlíčkova a účelová komunikace, Cheb, č.j.: MUCH 18090/2019
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Jánské náměstí, Cheb, č.j.: MUCH 18173/2019
26. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 02. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
25. 02. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
25. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení PÚP na PK v Lomničce
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Klášterní mlýn, Cheb - č.j. MUCH 17489/2019
22. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení PÚP na PK
21. 02. 2019 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
21. 02. 2019 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
21. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace města Chebu, č.j.: MUCH 8731/2019
20. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu a zákaz zastavení vozidel - ul. Jesenická, Cheb, č.j.: MUCH 4262/2019
19. 02. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
19. 02. 2019 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
18. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - ul. Kamenná, Cheb - č.j. MUCH 15205/2019
14. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Cheb, Slapany, č.j.: MUCH 13219/2019
14. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel - ul. Vrbenského, Cheb, č.j. MUCH 14121/2019
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení PÚP na silnici III/21223
11. 02. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
11. 02. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - ul. Americká, Cheb - č.j. MUCH 12369/2019
06. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Valdštejnova, Cheb, č.j.: MUCH 101628/2018
04. 02. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Mlýnská, Cheb, č.j. MUCH 4380/2019
04. 02. 2019 Výběrové řízení číslo 481/2019 na pronájem bytu číslo 12, Cheb, Na Hradčanech 657/31

XML