Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 01. 2021 Záměr na pronájem prostoru sloužícího podnikání č. 302, Cheb, Svobody 79/40
21. 01. 2021 Záměr na pronájem volného nebytového prostoru č. 330, Cheb, Kamenná 219/5
20. 01. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Žižkova, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 96622/2020
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na silnici III/21330 ve F.L.; č.j. MUCH 4095/2021
14. 01. 2021 Výběrové řízení č. 577/2021 na pronájem bytu č. 3, Cheb, K Viaduktu 2329/3 formou veřejné elektronické aukce
14. 01. 2021 Výběrové řízení č. 576/2021 na pronájem bytu č. 2, Cheb, K Viaduktu 2329/3 formou veřejné elektronické aukce
14. 01. 2021 Výběrové řízení č. 575/2021 na pronájem bytu č. 12, Cheb, Slavice 2119/1 formou veřejné elektronické aukce
14. 01. 2021 Výběrové řízení č. 574/2021 na pronájem bytu č. 20, Cheb, Evropská 1133/56 formou veřejné elektronické aukce
14. 01. 2021 Výběrové řízení č. 573/2021 na pronájem bytu č. 12, Cheb, Evropská 1133/56 formou veřejné elektronické aukce
14. 01. 2021 Výběrové řízení č. 572/2021 na pronájem bytu č. 23, Cheb, Malé nám. 2198/6 formou veřejné elektronické aukce
14. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ; č.j. MUCH 3091/2021
13. 01. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ; č.j. MUCH 2810/2021
13. 01. 2021 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
11. 01. 2021 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
11. 01. 2021 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
08. 01. 2021 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
08. 01. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nová, Palackého, Obětí nacismu, Cheb - č.j. MUCH 96/2021
08. 01. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb - č.j. MUCH 90220/2020
06. 01. 2021 Záměr na pronájem volného níže uvedeného prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví města Chebu - EGRACOM, s.r.o
30. 12. 2020 Záměr města Cheb pronajmout prostor sloužící podnikání
23. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - účelová komunikace vnitroblok Sadová, Cheb, MUCH 90744/2020
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Kachní kámen, Cheb, MUCH 104574/2020
21. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - silnice III/21217 Hněvín a účelová komunikace Hněvín a Nebanice, MUCH 86929/2020
18. 12. 2020 Sbírka zákonů částka 231 - Usnesení vlády ČR o změně krizových opatření
17. 12. 2020 ZÁMĚR města Cheb pronajmout nemovité věci - zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Střížov u Chebu, MUCH 10399/2020
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Střížov u Chebu, MUCH 103397/2020
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Střížov u Chebu, MUCH 103391/2020
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Husova, Cheb, MUCH 104464/2020
17. 12. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Cheb, MUCH 104403/2020
17. 12. 2020 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
17. 12. 2020 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
16. 12. 2020 Sbírka zákonů - částka 220/2020
16. 12. 2020 Mimořádné opatření MZ ČR č.j. MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
16. 12. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Nový Svět, Skalná, MUCH 102097/2020
15. 12. 2020 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, č.j. MZDR 20599/2020-39/MIN/KAN, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 98926/2020
14. 12. 2020 Dokument "Rekonstrukce ul. Havl..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Dokument "Novostavba rekreační ..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Sdělení MV o opravě tiskové chyby v usnesení vlády ČR z 10. 12. 2020 č. 1295 - čj. MUCH 102702/20
14. 12. 2020 Závěr zjišťovacího řízení - "Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad - CZ04: Aktualizace 2020" - MŽP; čj. MUCH 102234/2020
14. 12. 2020 Program 1. zasedání Zastupitelstva KK - čj. MUCH 103016/2020
14. 12. 2020 Sdělení MZdr - Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 - účinnost od 14. 12. 2020 - čj. MZDR 20599/2020-42/MIN/KAN
14. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o prodloužení nouzového stavu a změně krizových opatření - částka 215
14. 12. 2020 Vyhlášení popisu věci - automobil; PČR Cheb, čj. MUCH 102249/2020
14. 12. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.
14. 12. 2020 Usnesení vlády ČR o přijetí krizových opatření - č. 1291 ze 7. 12. 2020 - změna usnesení vlády č. 1049 ze 16. 10. 2020 s účinností od 8. 12. 2020
14. 12. 2020 Mimořádné opatření nošení ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 12. 2020 do odvolání - MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN
14. 12. 2020 Mimořádné opatření - antigenní testování obyvatel s účinností od 18.12.2020 do 15. 1. 2021 - MZDR 47828/2020-9/MIN/KAN
14. 12. 2020 Informace o termínu pokračování ustavujícího zasedání ZKK na den 14.12.2020 (zahájeného dne 12.11.2020, přerušeného dne 7.12.2020), č.j. KK/1839/VZ/20, Karlovarský kraj, Karlovy Vary, MUCH 101332/2020
14. 12. 2020 Sdělení MZ - seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 s účinností od 7. prosince 2020, č.j. MZDR 20599/2020-41/MIN/KAN, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 100989/2020

XML