Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Libušina, Divadelní nám., Cheb, MUCH 21238/2024
29. 02. 2024 Celková obnova areálu zámku Mostov Odrava, Mostov č.p. 1 - MUCH 20151/2024
28. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel - ul. 26. dubna, Cheb, MUCH 19917/2024
27. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh A2 ZÚR KK + Vyhodnocení vlivů A2 ZÚR KK na udržitelný rozvoj území, KK/558/RR/24, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 19520/2024
27. 02. 2024 Dražební vyhláška - movité věci, 074 EX 08161/23-040, EÚ Cheb, MUCH 19356/2024
26. 02. 2024 Dražební vyhláška, 94 EX 7008/20-161, EÚ Plzeň-město, MUCH 18981/2024
26. 02. 2024 Usnesení - dražba se nekoná, 074 EX 08161/23-036, EÚ Cheb, MUCH 18938/2024
26. 02. 2024 Dražební vyhláška - movité věci, 074 EX 08161/23-033, EÚ Cheb, MUCH 18558/2024
26. 02. 2024 Usnesení - dražba se nekoná, 074 EX 00708/23-103, EÚ Cheb, MUCH 17325/2024
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Kamenná, Havlíčkova a další, Cheb, MUCH 18770/2024
26. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 17857/2024
23. 02. 2024 Dražební vyhláška - DO CR 94 EX 7008/20-161, EÚ Plzeň - město, MUCH 18234/2024
23. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dragounská, Cheb, MUCH 17885/2024
23. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Na Vyhlídce, Cheb, MUCH 17772/2024
23. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb, MUCH 18096/2024
23. 02. 2024 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
22. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060938238, ČEZ, MUCH 17738/2024
22. 02. 2024 Dražební vyhláška - DV 139EX 14931/19-070, EÚ Šumperk, MUCH 17681/2024
22. 02. 2024 Dražební vyhláška - 099 DD 5060/23-6, EÚ Praha, MUCH 17098/2024
22. 02. 2024 Úplná uzavírka provozu na části místní komunikace ul. Lesní, Cheb
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz stání vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu - pozemní komunikace na území města Cheb, MUCH 17200/2024
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Svobody, Karlova, Valdštejnova, Cheb, MUCH 17016/2024
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 16517/2024
21. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 16430/2024
20. 02. 2024 Dražební vyhláška 099 EX 3741/23-47, EÚ Praha, MUCH 16658/2024
19. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel - ul. Mánesova, 26. dubna, Valdštejnova, Cheb, MUCH 16597/2024
19. 02. 2024 Dražební vyhláška 067 EX 1791/22-53-DV movité věci, EÚ Praha, MUCH 16118/2024
15. 02. 2024 Usnesení o odročení na neurčito, 030 EX 17312/18-156, EÚ Brno-město, MUCH 15552/2024
15. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060934848, ČEZ, MUCH 15212/2024
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 15620/2024
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 15230/2024
15. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 15037/2024
14. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. 26. dubna, Cheb, MUCH 15137/2024
14. 02. 2024 Úplná uzavírka provozu na části místní komunikace - ul. Zlatá, Cheb
14. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - č.j. MUCH 15089/2024
14. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 14251/2024
13. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - MK C65 na p.p.č. 2229/2 a D112 na 3144, k.ú. Cheb, MUCH 14921/2024
13. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 14154/2024
12. 02. 2024 Ověřený program ze 37. zasedání ZKK 26.02.2024 - KK/340/VZ/24, Karlovy Vary, MUCH 14348/2024
12. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - ul. Lesní, Cheb, MUCH 14267/2024
12. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Lesní, Cheb, MUCH 13633/2024
09. 02. 2024 Dokument "Dražební vyhláška - 0..." již není dostupný.
09. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Jungmannova, Cheb, MUCH 13922/2024
09. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Cheb, MUCH 13773/2024
08. 02. 2024 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060936769, ČEZ, MUCH 13389/2024
08. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 12818/2024
08. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 13012/2024
07. 02. 2024 Nabídka nepronajatých pozemků - SPU 041125/2024/129/Boo., SPÚ Karlovy Vary, MUCH 12552/2024
07. 02. 2024 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Nová, Cheb, MUCH 12752/2024
06. 02. 2024 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 12436/2024

XML