Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 01. 2020 Záměr na pronájem volného, níže uvedeného prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví města Chebu, nám. Krále Jiřího z Poděbrad
17. 01. 2020 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
17. 01. 2020 Výběrové řízení č. 541/2020 na pronájem bytu č. 13, Cheb, K Nemocnici 793/40 formou veřejné elektronické aukce
17. 01. 2020 Výběrové řízení č. 540/2020 na pronájem bytu č. 23, Cheb, K Viaduktu 2329/3 formou veřejné elektronické aukce
17. 01. 2020 Výběrové řízení č. 535/2019 na pronájem bytu č. 4, Cheb, K Viaduktu 2342/11 formou veřejné elektronické aukce - 2. kolo
17. 01. 2020 Výběrové řízení č. 539/2020 na pronájem bytu č. 5, Cheb, Březinova 16/9 formou veřejné elektronické aukce
17. 01. 2020 Výběrové řízení č. 538/2020 na pronájem bytu č. 5, Cheb, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 475/30 formou veřejné elektronické aukce
17. 01. 2020 Výběrové řízení č. 537/2020 na pronájem bytu č. 14, Cheb, Svatopluka Čecha 625/2 formou veřejné elektronické aukce
17. 01. 2020 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
17. 01. 2020 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 3970/2020
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 105235/2019
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na PK ve F.L.; č.j. MUCH 3195/2020
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dolnická, Cheb, MUCH 2620/2020
10. 01. 2020 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Osvobození, Cheb, č.j. MUCH 2789/2020
09. 01. 2020 Pravidla pro hospodaření s byty v objektech škol
07. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb, MUCH 101510/2019
07. 01. 2020 Informace o umístění opuštěného vozidla - VW Passat
05. 01. 2020 Manuál využití pronajímatelných ploch - pěší zóna Cheb
05. 01. 2020 Koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví města Chebu 2008
03. 01. 2020 Zásady realizace pronájmů, propachtování, výpůjček a výpros pozemků ve vlastnictví města Cheb
03. 01. 2020 Směrnice, kterou se stanoví sazby za pronájem pozemků v majetku města Cheb
02. 01. 2020 Česká inspirace - Schválené rozpočty, střednědobé výhledy rozpočtu, rozpočtová opatření a závěrečné účty města Chebu jsou zveřejněny na internetových stránkách města Chebu
02. 01. 2020 Zásady postupu při majetkoprávních jednáních města Chebu v souvislosti s nabýváním, prodejem, směnou nebo darováním hmotných nemovitých věcí
01. 01. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Mánesova, Cheb - č.j. MUCH 98206/2019
01. 01. 2020 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - r. 2010
01. 01. 2020 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - r. 2009
24. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2148; č.j. MUCH 113316/2019
21. 12. 2019 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
21. 12. 2019 Záměr města Cheb poskytnout hmotné nemovité věci jako výpůjčku zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Zátiší, Cheb, č.j. MUCH 113416/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Ke Hřbitovu, Pražská, Karlovarská, Cheb, č.j. MUCH 111094/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/214 a ul. Karlovarská, Cheb, č.j. MUCH 111144/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Krapicích; č.j. MUCH 111541/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Lidická, Cheb, č.j. MUCH 111405/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Palackého, Cheb, č.j. MUCH 102610/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Komenské, Cheb, č.j. MUCH 100311/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Písečná, Cheb, č.j. MUCH 109416/2019
21. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 95182/2019
08. 12. 2019 Záměr na pronájem volného, níže uvedeného prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví města Chebu - nám. Krále Jiřího z Poděbrad 512/11
08. 12. 2019 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
08. 12. 2019 Záměr města Cheb poskytnout hmotné nemovité věci jako výpůjčku zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
08. 12. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
08. 12. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. K Nemocnici, Cheb, č.j. MUCH 108578/2019
08. 12. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Na Výsluní, K Nemocnici, cheb, č.j. MUCH 108874/2019
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 107986/2019
03. 12. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 104493/2019
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. K Nemocnici, Cheb, MUCH 107447/2019
29. 11. 2019 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )

XML