Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 10. 2021 Program 11. zasedání ZKK - 18.10.2021, č.j. KK/1792/VZ/21, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 83096/2021
07. 10. 2021 Částečná a úplná uzavírka provozu v ul. Palackého, včetně křižovatky s ul. Nová v Chebu
07. 10. 2021 Částečná uzavírka provozu - MK D133 u přehrady Skalka
07. 10. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 82803/2021
07. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Koželužská a účelová komunikace, Cheb, MUCH 80839/2021
06. 10. 2021 Oznámení - odstávka elektřiny - Cheb - ČEZ 110060800334; čj. MUCH 81895/2021
06. 10. 2021 Dokument "Úprava zpevněných plo..." již není dostupný.
06. 10. 2021 Záměr města Cheb pronajmout hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
05. 10. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Šeříková x Dyleňská, Cheb, MUCH 81743/2021
05. 10. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Osvobození, Cheb, MUCH 81605/2021
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Valdštejnova, Cheb, MUCH 81385/2021
04. 10. 2021 Rozhodnutí o dočasném povolení distribuce, výdeje a používání léku Bamlanivimab - MZDR 25940/2021-5/OLZP; čj. MUCH 80835/2021
04. 10. 2021 Seznam zemí s nízkým, středním, vysokým a velmi vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 - MZDR 20599/2020-122/MIN/KAN; čj. MUCH 80835/2021
04. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Družstevní, Cheb, MUCH 60945/2021
01. 10. 2021 Oznámení - odstávka elektřiny Cheb - ČEZ 110060792898; čj. MUCH 79953/2021
01. 10. 2021 Změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR - MZDR 20599/2020-121/MIN/KAN; čj. MUCH 80426/2021
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nová, Palackého, Cheb a další, MUCH 70266/2021
01. 10. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení PÚP na PK na Dolní Hraničné (Pomezí nad Ohří); č.j. MUCH 76204/2021
01. 10. 2021 Záměr na změnu smluvních podmínek smlouvy o nájmu v domě ve vlastnictví města Chebu, spočívajících ve změně nájemce - Svobody 2
01. 10. 2021 Záměr na změnu smluvních podmínek pronájmu níže uvedeného prostoru sloužícího podnikání, spočívající ve změně znění účelu/předmětu nájmu - Kamenná 5
30. 09. 2021 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul.Písečná, Cheb, MUCH 78263/2021
30. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení PÚP na PK; č.j. MUCH 70086/2021
29. 09. 2021 Změna ochranného opatření - stanovení podmínek pro vstup na území ČR - MZDR 20599/2020-120/MIN/KAN; čj. MUCH 79235/2021
29. 09. 2021 Mimořádné opatření - omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinnosti od 30.9.2021 - MZDR 14601/2021-25/MIN/KAN; čj. MUCH 79235/2021
29. 09. 2021 Mimořádné opatření k ochraně dýchacích cest při volbách do PS P ČR - MZ, MZDR 15757/2020-59/MIN/KAN; čj. MUCH 79235/2021
29. 09. 2021 Vyrozumění a výzva k návrhu na zrušení části opatření obecné povahy ÚP města Cheb - "Průmyslový park Cheb II" - Krajský soud v Plzni, 59A10/2021-76; čj. MUCH 79021/2021
29. 09. 2021 Výběrové řízení č. 608/2021 na pronájem bytu č. 12, Cheb, Sadová 1139/7 formou veřejné elektronické aukce
29. 09. 2021 Výběrové řízení č. 607/2021 na pronájem bytu č. 7, Cheb, K Viaduktu 2330/5 formou veřejné elektronické aukce
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Souběžná, Cheb, MUCH 77537/2021
27. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - MK D133 na p.p.č. 2453/2, k.ú. Cheb, MUCH 77100/2021
27. 09. 2021 Výběrové řízení č. PKV/002/2020 s následnou aukcí, č.j. UZSVM/PKV/5186/2021-PKVM UZSVM/PKV/5855/2021-PKVM, UZSVM Karlovy Vary,MUCH 77393/2021
27. 09. 2021 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
27. 09. 2021 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 09. 2021 Ověřený program k 10. zasedání Zastupitelstva Karlovarského kraje dne 4.10.2021 (mimo řádný termín), č.j. KK/1702/VZ/21, KÚKK Karlovy vary, MUCH 78422/2021
24. 09. 2021 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 09. 2021 Záměr města Cheb propachtovat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 09. 2021 Záměr města Cheb propachtovat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 09. 2021 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Křižovatce; č.j. MUCH 76420/2021
23. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. K Nemocnici, Cheb, MUCH 50969/2021
23. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Cheb, MUCH 53833/2021
22. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060792897, ČEZ, MUCH 77282/2021
22. 09. 2021 Stanovisko k návrhu koncepce - "Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027",č.j. KK/3381/ZZ/21-25, KÚKK K. Vary, odb. živ.prostř.a zeměď., MUCH 75760/2021
22. 09. 2021 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Hálkova, Cheb, MUCH 77388/2021
22. 09. 2021 Záměr na pronájem volného, níže uvedeného prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví města Chebu - Dragounská 12
22. 09. 2021 Záměr na pronájem níže uvedeného prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví města Chebu - NKJzP 30
21. 09. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060792885, ČEZ, MUCH 76848/2021
21. 09. 2021 Úplná uzavírka provozu - ul. Karlova, Cheb
21. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Mírová, Cheb, MUCH 66418/2021

XML