Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 07. 2021 Dražební vyhláška - ExÚ Cheb, 074 EX 12136/11-275; čj. MUCH 61406/2021
30. 07. 2021 Návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - Jungmannova, Pastýřská, Cheb, MUCH 61634/2021
30. 07. 2021 Záměr na pronájem volného níže uvedeného prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví města Chebu - Kostelní 505/2
30. 07. 2021 Záměr na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města Chebu - kostela Sv. Kláry
28. 07. 2021 Oznámení záměru "Rekonstrukce traťového úseku Tršnice - Cheb" - MŽP; čj. MUCH 60911/2021
28. 07. 2021 ZRUŠENO - plánovaná odstávka elektřiny - Cheb/Skalka - 10. 8. 2021; čj. MUCH 60792/2021
28. 07. 2021 ZRUŠENO - plánovaná odstávka elektřiny - Cheb/Skalka - 29. 7. 2021; čj. MUCH 60791/2021
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Vančurova, Cheb, MUCH 32569/2021
28. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Palackého, Cheb, MUCH 60054/2021
28. 07. 2021 oznámení - odstávka elektřiny - Cheb/Hradiště; čj. MUCH 60714/2021
27. 07. 2021 Sdělení Min. zdravotnictví - seznam zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19 s účinností od 15. 3. 2021 - čj. MZDR 20599/2020-102/MIN/KAN - čj. MUCH 59975/2021
27. 07. 2021 Mimořádné opatření - zasílání SMS mobilními operátory při překročení st.hranic ČR; MZDR 20599/2020-103/MIN/KAN; čj. MUCH 60431/2021
27. 07. 2021 oznámení - odstávka elektřiny - Cheb/Hradiště; čj. MUCH 60436/2021
27. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Přátelství, Cheb, MUCH 34197/2021
27. 07. 2021 Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Přátelství, Cheb, MUCH 31763/2021
27. 07. 2021 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
26. 07. 2021 Stavební úprava ulice Palackého II. etapa - MUCH 59801/2021
26. 07. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Obětí nacismu, Cheb, MUCH 60303/2021
26. 07. 2021 Úplná uzavírka provozu - ul. Karlova, Cheb
26. 07. 2021 Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. K Nemocnici, Cheb, MUCH 60252/2021
26. 07. 2021 Výběrové řízení č. PKV/002/2020 s následnou aukcí, č.j. UZSVM/PKV/4051/2021-PKVM, UZSVM/PKV/4535/2021-PKVM, UZSVM Karlovy Vary, MUCH 59461/2021
26. 07. 2021 Záměr města Cheb směnit hmotný nemovitý majetek zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení
26. 07. 2021 Výběrové řízení č. 599/2021 na pronájem bytu č. 18, Cheb, Malé náměstí 2199/7 formou veřejné elektronické aukce
26. 07. 2021 Výběrové řízení č. 598/2021 na pronájem bytu č. 8, Cheb, Malé náměstí 2199/7 formou veřejné elektronické aukce
26. 07. 2021 Výběrové řízení č. 597/2021 na pronájem bytu č. 101, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
26. 07. 2021 Výběrové řízení č. 596/2021 na pronájem bytu č. 7, Cheb, Evropská 1133/56 formou veřejné elektronické aukce
26. 07. 2021 Výběrové řízení č. 595/2021 na pronájem bytu č. 5, Cheb, Matěje Kopeckého 1337/6 formou veřejné elektronické aukce
26. 07. 2021 Výběrové řízení č. 594/2021 na pronájem bytu č. 7, Cheb, K Viaduktu 2326/1 formou veřejné elektronické aukce
24. 07. 2021 Úprava zpevněných ploch v ul. M. Kopeckého, Cheb na pozemku parc. č. 1749/3, 1749/4, 1749/5, 3450, 1747/2 v katastrálním území Cheb - MUCH 56277/2021/Hyb a MUCH 56608/2021
24. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Oznámení návrhu OOP, č.j. MUCH 54511/2021, MÚ Cheb odbor SvZ
24. 07. 2021 Další dražební jednání 120 EX 8310/08-327, EÚ Klatovy, MUCH 59308/2021
24. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785285, ČEZ, MUCH 59390/2021
24. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785272, ČEZ, MUCH 59253/2021
24. 07. 2021 Zrušení ochranného opatření ze dne 29. 6. 2021 k omezení překročení státní hranice ČR MZDR 20599/2020-101/PRO, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 59243/2021
24. 07. 2021 Návrh koncepce „Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027", KK/3381/ZZ/21-3, KÚKK Karlovy Vary, odbor živ. prostř., MUCH 59092/2021
24. 07. 2021 Dražební vyhláška 190 EX 854/15-165, EÚ Plzeň-jih, MUCH 58790/2021
24. 07. 2021 Dražební vyhláška 190 EX 854/15-163, EÚ Plzeň-jih, MUCH 58787/2021
24. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060780135, ČEZ, MUCH 58432/2021
24. 07. 2021 Vyhlášení popisu věci - ZPS-KRÁDEŽ VLOUPÁNÍM - OA Opel Corsa, KRPK-84979-49/TČ-2020-190213, Policie ČR, MUCH 58706/2021
24. 07. 2021 Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice ČR, s účinností od 19. 7. 2021 do odvolání MZDR 20599/2020-99/MIN/KAN, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 57878/2021
24. 07. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 19. 7. 2021 MZDR 20599/2020-100/MIN/KAN, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 57878/2021
24. 07. 2021 Mimořádné opatření – povinnost oznámení o konání hromadné akce nad 1 000 osob s účinností od 19. 7. 21 MZDR 27817/2021-1/MIN/KAN, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 57587/2021
24. 07. 2021 Usnesení - 108 EX 07769/18-166, EÚ Plzeň - město, MUCH 57051/2021
24. 07. 2021 Mimořádné opatření – interval pro podání druhé dávky vakcín proti Covid-19 s účinností od 15. 7. 2021 MZDR 46953/2020-9/MIN/KAN, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 56759/2021
24. 07. 2021 Usnesení o odročení elektronické dražby 139EX 01003/17-090, EÚ Šumperk, MUCH 56725/2021
24. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060780679, ČEZ, MUCH 55552/2021
24. 07. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060780133, ČEZ, MUCH 55203/2021
24. 07. 2021 Usnesení 067 EX 16659/18-239, EÚ Praha 6, MUCH 55498/2021
24. 07. 2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění covid-19 s účinností od 12. 7. 2021 MZDR 20599/2020-98/MIN/KAN, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 55924/2021
24. 07. 2021 Ochranné opatření MZ ČR - omezení překročení státní hranice ČR s účinností od 9. 7. 2021 - MZDR-20599/2020-96/MIN/KAN; čj. MUCH 55520/2021

XML