Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - Libušina, Cheb - č.j. MUCH 81997/2019
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 81529/2019
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na pozemní komunikaci; č.j. MUCH 81971/2019
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení + stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 73197/2019
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení + stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 72661/2019
11. 09. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. 26. dubna, Cheb - č.j. MUCH 81621/2019
11. 09. 2019 záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
10. 09. 2019 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013
09. 09. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
09. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 80065/2019
06. 09. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 78813/2019
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Mánesova, Cheb - č.j. MUCH 71338/2019
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Palackého, Cheb - č.j. MUCH 79513/2019
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Ruská, Jiráskova, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 77586/2019
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Mánesova, Cheb - č.j. MUCH 61080/2019
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb, č.j. MUCH 78421/2019
27. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení PÚP na PK ve Františkových Lázních; č.j. MUCH 76358/2019
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Májová, Cheb - č.j. MUCH 76609/2019
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Americká, Francouzská, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 74774/2019
23. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Karla Čapka, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 58917/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - č.j. MUCH 75954/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MUCH 59296/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MUCH 59295/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, č.j. MUCH 59293/2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu na PK, č.j. MUCH 33820/2019
19. 08. 2019 Záměr na základě podané žádosti na změnu smluvních podmínek u prostor sloužících podnikání v domě ve vlastnictví města Chebu spočívající ve změně předmětu nájmu a výše nájemného
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace D4 na p.p.č. 24/40, k.ú. Podhoří u Chebu, č.j. MUCH 72872/2019
15. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace D276 na p.p.č. 3317, k.ú. Cheb, čj. MUCH 72892/2019
15. 08. 2019 Opakovaný záměr - výběrové řízení č. 485/2019 - na pronájem poz. parc. č. st. 4562, zast. plocha a nádvoří o vým. 18,85 m², jehož součástí je stavba – garáž bez č. p./č. e., k.ú. Cheb, v ulici Pobřežní v Chebu ve 2. kole formou veřejné elektronické aukce
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 461/2018 na pronájem bytu č. 84, Cheb, Dyleňská 1205/24 ve 2. kole formou veřejné elektronické aukce
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 517/2019 na pronájem bytu č. 96, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 516/2019 na pronájem bytu č. 2, Cheb, K Viaduktu 2368/6 formou veřejné elektronické aukce
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 515/2019 na pronájem bytu č. 6, Cheb, nám. Krále Jiřího z Pod. 494/43 formou veřejné elektronické aukce
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 507/2019 na pronájem bytu č. 11, Cheb, Malé nám. 2199/7 ve 2. kole formou veřejné elektronické aukce
15. 08. 2019 Výběrové řízení č. 514/2019 na pronájem bytu č. 19, Cheb, Na Hradčanech 1631/29 formou veřejné elektronické aukce
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel - ul. Májová, Cheb, č.j. MUCH 73714/2019
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení vozidel - ul. 26.dubna, Cheb, č.j. MUCH 73248/2019
14. 08. 2019 Záměr na základě podané žádosti na změnu smluvních podmínek u prostor sloužících podnikání v domě ve vlastnictví města Chebu spočívající ve změně doby nájmu u nájemce - SENSORIUM SERVICE, s.r.o.
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 54174/2019
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Boženy Němcové, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 54172/2019
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Vančurova, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 54170/2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Osvobození, Cheb, č.j. MUCH 50273/2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy; č.j. MUCH 71904/2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 68840/2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve Fr.Lázních; č.j. MUCH 69026/2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21227; č.j. MUCH 68240/2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21313; č.j. MUCH 67612/2019
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21329; č.j. MUCH 67584/2019
08. 08. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

XML