Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 05. 2019 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
20. 05. 2019 Záměr města Cheb poskytnout hmotné nemovité věci jako výpůjčku zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
20. 05. 2019 Záměr na pronájem volných, níže uvedených prostor sloužících podnikání (nebytových prostor) ve vlastnictví města Chebu zveřejňuje dle § 39 odst. 1 zákona o obcích č. 128/2000 Sb
17. 05. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
17. 05. 2019 Záměr města Cheb propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
17. 05. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Větrná, Zemědělská, Cheb - č.j. MUCH 27306/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - K Nemocnici, Cheb - č.j. MUCH 27302/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dvořákova, Cheb, č.j. MUCH 43266/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Dolnická, Cheb, č.j. MUCH 43172/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Blanická, Cheb, č.j. MUCH 43730/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/213
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. B. Němcové, Máchova, Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 43094/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace na p.p.č. 1684/1, k.ú. Cheb a účelové komunikace na p.p.č. 1818/1 a 1982, k.ú. Cheb, č.j. MUCH 42536/2019
17. 05. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Šlikova, Cheb, č.j. MUCH 41194/2019
06. 05. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
06. 05. 2019 Výběrové řízení č. 501/2019 formou elektronické aukce pronájmu prostoru sloužícího podnikání ve vlastnictví města Cheb, který tvoří nemovité věci – pozemky, jejichž součástí je stavba restaurace „Říční terasa“
06. 05. 2019 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 05. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 05. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 05. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 05. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
30. 04. 2019 Záměr na základě podané žádosti na pronájem níže uvedeného nebytového prostoru ve vlastnictví města Chebu - Café & baguetterie s.r.o.
30. 04. 2019 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
30. 04. 2019 Záměr města Cheb poskytnout hmotné nemovité věci jako výpůjčku zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení )
30. 04. 2019 Výběrové řízení č. 500/2019 formou elektronické aukce na pronájem nemovité věci ve vlastnictví města Cheb v ulici Matěje Kopeckého
30. 04. 2019 Výběrové řízení č. 499/2019 formou elektronické aukce na pronájem nemovité věci ve vlastnictví města Cheb v ulici Koželužská
30. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
27. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21222 v Milhostově
27. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21419
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy- stanovení místní úpravy provozu na silnici III/21325
23. 04. 2019 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
23. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - Šumavská, Sportovců, Domažlická, Cheb - č.j. MUCH 33813/2019
19. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení na pozemní komunikaci
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Jánské náměstí, Cheb, č.j. MUCH 15462/2019
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Luční, Cheb, č.j. MUCH 15822/2019
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Havlíčkova a účelová komunikace na p.p.č. 590/10, k.ú. Cheb, č.j. MUCH 15458/2019
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - účelová komunikace na st.p.č. 686/1, k.ú. Cheb, č.j. MUCH 15827/2019
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a přechodná úprava provozu - ul. 26. dubna, Cheb - č.j. MUCH 22550/2019
17. 04. 2019 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - Žírovice, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 35266/2019
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení PÚP na PK, na silnici III/21413 a na MK
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 497/2019 na pronájem bytu číslo 107, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 496/2019 na pronájem bytu číslo 102, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 495/2019 na pronájem bytu číslo 97, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 494/2019 na pronájem bytu číslo 95, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 493/2018 na pronájem bytu číslo 92, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 492/2019 na pronájem bytu číslo 85, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 491/2019 na pronájem bytu číslo 83, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce
15. 04. 2019 Výběrové řízení číslo 490/2019 na pronájem bytu číslo 81, Cheb, Dyleňská 1205/24 formou veřejné elektronické aukce

XML