Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Nerudova, Cheb, MUCH 81277/2022
19. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice II/213 a III/2136, k.ú. Skalná, MUCH 79071/2022
19. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/21311, k.ú. Vonšov, obec Skalná, č.j. MUCH 78884/2022
18. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/2148 Podhradská, Cheb, č.j. MUCH 81409/2022
17. 08. 2022 Dokument "Úprava zpevněných plo..." již není dostupný.
17. 08. 2022 Dokument "Opravné rozhodnutí - ..." již není dostupný.
17. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška, 09..." již není dostupný.
17. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Klášterní mlýn, Na Nivách a další, Cheb, MUCH 79737/2022
17. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Klostermannova, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 60948/2022
16. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Evropská, Dukelská, Sv. Čecha, Cheb, MUCH 79527/2022
15. 08. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
15. 08. 2022 Záměr města Cheb pronajmout nebytové prostory zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
15. 08. 2022 Záměr města Cheb na změnu smluvních podmínek zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
13. 08. 2022 Dokument "FIS_FTTH_CZ_2937_8400..." již není dostupný.
13. 08. 2022 EIA - "Změna dobývacího prostoru Velký Luh I. a pokračování hornické činnosti na ložisku Velký Luh", MZP/2022/530/1198, Ministerstvo ŽP, Praha 10, MUCH 78757/2022
13. 08. 2022 Dokument "Usnesení - 135 EX 766..." již není dostupný.
13. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - nám. Krále Jiřího z Poděbrad, Cheb - č.j. MUCH 70528/2022
13. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Obrněné brigády, Cheb - č.j. MUCH 70905/2022
13. 08. 2022 Částečná uzavírka provozu - Letecký den Cheb 2022
08. 08. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843866, ČEZ, MUCH 78017/2022
08. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul.Přemysla Otakara, Cheb, MUCH 77388/2022
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 77738/2022
08. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 77497/2022
06. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice III/2143 v k.ú. Cheb a další, MUCH 76820/2022
05. 08. 2022 Dokument "FTTH_CZ_2937_84008_00..." již není dostupný.
05. 08. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060845639, ČEZ, MUCH 77202/2022
05. 08. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060848403, ČEZ, MUCH 76593/2022
05. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška, 09..." již není dostupný.
05. 08. 2022 Oznámení o stavbě - připojení nové lokality OM 32x3x16A + plánek, OMEXOM GA Energo s.r.o., MUCH 77308/2022
05. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21410; č.j. MUCH 77334/2022
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21226; č.j. MUCH 77067/2022
04. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ve F.L.; č.j. MUCH 76449/2022
03. 08. 2022 Dokument "Odročení dražby - ExÚ..." již není dostupný.
03. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Františkolázeňská, Cheb, MUCH 75899/2022
02. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - pozemní komunikace k.ú. Horní Dvory, Cheb a další, MUCH 73355/2022
01. 08. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/21410; č.j. MUCH 74806/2022
31. 07. 2022 Vyúčtování cen za r. 2021, kalkulace pro r. 2022 - vodárna Cetnov - SPÚ ČR; čj. MUCH 75304/2022
29. 07. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
29. 07. 2022 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
28. 07. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843036 - ČEZ, čj. MUCH 74192/2022
28. 07. 2022 Nařízení KK č. 4/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
28. 07. 2022 Rozhodnutí hejtmana KK o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů čj. KK/437/KK/22
28. 07. 2022 Dokument "Dražební vyhláška - E..." již není dostupný.
28. 07. 2022 Oznámení o plánované odstávce elektřiny - ČEZ, č. 110060844098; čj. MUCH 73395/2022
28. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Bezejmenná, Cheb, MUCH 73851/2022
28. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - ul. 26. dubna a další, Cheb, MUCH 71267/2022
27. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 73347/2022
25. 07. 2022 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 73083/2022
24. 07. 2022 Novostavba rekreační chaty na části p.p.č. 706/84 k.ú. Jesenice u Chebu, obec Okrouhlá - MUCH 70093/2022

XML