Město Cheb

Okresní město
Okres Cheb

http://cheb.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Cheb
náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14
350 02 Cheb

Datová schránka: a8gbnyc
E-mail: podatelna@cheb.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2023 Záměr města Cheb směnit hmotný nemovitý majetek zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
29. 11. 2023 Program 35. zasedání ZKK - dne 11.12.2023, KK/2953/VZ/23, KK hejtman kraje, MUCH 120567/2023
28. 11. 2023 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
24. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Školní, Svatopluka Čecha, Komenského, Cheb - č.j. MUCH 119411/2023
23. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení silničních vozidel - ul. 26. dubna, Cheb, MUCH 119385/2023
22. 11. 2023 Dokument "Pomezí nad Ohří ( CH ..." již není dostupný.
22. 11. 2023 Rekonstrukce ulice Lesní, Cheb - II. Etapa - MUCH 118083/2023
22. 11. 2023 Záměr města Cheb směnit hmotný nemovitý majetek zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
22. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 117884/2023
21. 11. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby "Modernizace ŽST Františkovy Lázně", KK/635/LP/23-5, KÚKK Karlovy Vary, MUCH 118279/2023
21. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Rhedenská, Cheb, MUCH 117834/2023
20. 11. 2023 Dokument "Dražební vyhláška, 09..." již není dostupný.
20. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060921417, ČEZ, MUCH 117297/2023
20. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení MÚP na PK; č.j. MUCH 116846/2023
16. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060920870, ČEZ, MUCH 116915/2023
16. 11. 2023 Záměr města Cheb prodat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
15. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060925071, ČEZ, MUCH 115856/2023
15. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - místní komunikace C202, MUCH 116767/2023
15. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. K Viaduktu, Cheb, MUCH 115555/2023
14. 11. 2023 Záměr města Cheb pronajmout hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
14. 11. 2023 Záměr města Cheb pronajmout a propachtovat hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
14. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 115769/2023
14. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 115733/2023
14. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 115588/2023
13. 11. 2023 Dokument "Dražební vyhláška, 21..." již není dostupný.
13. 11. 2023 Oznámení o ukončení činnosti - zubní technik Helena Hanušová, MUCH 114965/2023
13. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Matěje Kopeckého, Cheb, MUCH 115248/2023
13. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Máchova, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 114810/2023
13. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Česká, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 114747/2023
10. 11. 2023 Dokument "Rekonstrukce MK Lesní..." již není dostupný.
10. 11. 2023 Záměr města Cheb propachtovat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
09. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060921414, ČEZ, MUCH 114352/2023
09. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích; č.j. MUCH 112984/2023
08. 11. 2023 Program 34. zasedání ZKK - dne 20.11.2023, KK/2667/VZ/23, KK hejtman kraje, MUCH 113863/2023
08. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060909132, ČEZ, MUCH 113786/2023
08. 11. 2023 Úprava komunikace Cheb - Háje, ul. Zemědělská - MUCH 110803/2023/Tva
08. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provouzu - ul. Dvořákova, Cheb, MUCH 113865/2023
08. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - ul. 26. dubna, Cheb, MUCH 113978/2023
08. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - dočasný zákaz zastavení a stanovení přechodné úpravy provozu - ul. Libušina, Cheb - č.j. MUCH 113673/2023
07. 11. 2023 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí, RO-17/2023-402-01, KÚ pro KK, kat. prac. Cheb, MUCH 112848/2023
07. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060921356, ČEZ, MUCH 113103/2023
07. 11. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060925762, ČEZ, MUCH 112265/2023
06. 11. 2023 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
06. 11. 2023 Záměr města Cheb prodat hmotnou nemovitou věc zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 11. 2023 Záměr města Chebu poskytnout hmotné nemovité věci jako výpůjčku zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 11. 2023 Záměr města Chebu poskytnout hmotné nemovité věci jako výpůjčku zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 11. 2023 Záměr města Chebu pronajmout hmotné nemovité věci zveřejněn podle § 39 odst. 1) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
03. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Boženy Němcové, Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 111121/2023
03. 11. 2023 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu - ul. Dr. Pohoreckého, Františkovy Lázně - č.j. MUCH 111104/2023
02. 11. 2023 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - Dolnice, Cheb - č.j. MUCH 111778/2023

XML