Obec Víska u Jevíčka

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://viskaujevicka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Víska u Jevíčka
Víska u Jevíčka 3
569 43 Víska u Jevíčka

Datová schránka: ywwa5m6
E-mail: obecviska@tiscali.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 04. 2018 VPS
25. 04. 2018 OOP - textová i grafická část včetně odůvodnění
25. 04. 2018 Rozpočet 2018
25. 04. 2018 Rozpočet 2017
25. 04. 2018 Rozpočtový výhled
25. 04. 2018 Závěrečný účet 2016
25. 04. 2018 Přezkum hospodaření 2016
25. 04. 2018 Rozpočet 2016
25. 04. 2018 Závěrečný účet 2015
25. 04. 2018 Přezkum hospodaření 2015
25. 04. 2018 Rozpočet 2015
25. 04. 2018 Závěrečný účet 2014
25. 04. 2018 Přezkum hospodaření 2014
25. 04. 2018 Rozpočet 2014
25. 04. 2018 Přezkum hospodaření PK 2013
25. 04. 2018 Rozpočet 2013
25. 04. 2018 Přezkum hospodaření PK 2012
25. 04. 2018 Rozpočet 2012
25. 04. 2018 Přezkum hospodaření PK 2011
25. 04. 2018 Závěrečný účet 2011
25. 04. 2018 Svazek obcí skupinového vodovodu Malá Haná - zpráva o hospodaření svazku a závěrečný účet
25. 04. 2018 Rozpočtové opatření 15.12.2011
25. 04. 2018 Přezkum hospodaření PK 2010
25. 04. 2018 Závěrečný účet 2010
25. 04. 2018 Název a anotace VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
25. 04. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - bobr evropský
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v neděli 25.02.2018 od 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - PROJEDNÁVNÍ NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE PARDUBICKÉHO KRAJE
25. 04. 2018 Určení termínů sčítání zvěře
25. 04. 2018 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE JEVÍČKO
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ o územním plánu VÍSKA U JEVÍČKA
25. 04. 2018 Informace voličům o době a místě konání II. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 v obci Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Rozpočet na rok 2018
25. 04. 2018 Pardubický kraj - Návrh opatření obecné povahy
25. 04. 2018 Rozpočet Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2018
25. 04. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v neděli 29.12.2017 od 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu
25. 04. 2018 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta České republiky ve dnech 12. a 13. ledna 2018 v obci Víska u Jevíčka
25. 04. 2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Víska u Jevíčka pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu obce Víska u Jevíčka na rok 2018
25. 04. 2018 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Víska u Jevíčka pro volbu prezidenta České republiky konanou ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018)
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska na rok 2018
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí skupinového vodovodu Malá Haná na rok 2018
25. 04. 2018 Návrh rozpočtu Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43 na rok 2018
25. 04. 2018 Ministerstvo zemědělství - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
25. 04. 2018 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - Víska u Jevíčka - rekonstrukce TS, knn
25. 04. 2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 506/24 o výměře 195 m2
25. 04. 2018 Záměr prodeje pozemku parc. č. 1156/2 o výměře 30 m2
25. 04. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍSKA U JEVÍČKA
25. 04. 2018 INFORMACE o konání zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka v neděli 29.10.2017 od 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu

XML